ACVN Forum - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
22
Tổng số bài viết đã đóng góp:
0
Tổng số chủ đề đã được tạo:
0
Tổng số các khu vực lớn:
1
Số thành viên đang trực tuyến:
3
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
61 - Tháng Mười Một 21, 2015, 07:50:58 AM
Tổng đăng nhập trong ngày:
8
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
0,76
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
0,91
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
0,90
Tổng số các nhóm diễn đàn:
2
Thành viên mới nhất:
giupviecnha
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
5,03
Tỷ lệ: Nam / Nữ:
1:0

10 thành viên tích cực nhất

10 mục được quan tâm nhất

10 chủ đề được trả lời nhiều nhất

10 chủ đề được xem nhiều nhất

Thành viên khai phá chủ đề

Trực tuyến nhiều nhất

acvn
3 giờ 5 phút
Lauranatty
16 phút
Sreelathas
8 phút
ngocminh
6 phút
dongvan03
5 phút
charlessrudolph
5 phút
Helenmaf
3 phút
HaroldBlug
2 phút
thg1812
2 phút
saikumar
0 phút

Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Trực tuyến nhiều
* 2019 0 0 1 49
Tháng Tám 2019 0 0 0 16
Tháng Bảy 2019 0 0 0 14
Tháng Sáu 2019 0 0 1 8
Tháng Năm 2019 0 0 0 10
Tháng Tư 2019 0 0 0 13
Tháng Ba 2019 0 0 0 49
Tháng Hai 2019 0 0 0 9
Tháng Một 2019 0 0 0 11
* 2018 0 0 6 40
Tháng Hai 2018 0 0 2 17
Tháng Mười Một 2018 0 0 1 13
Tháng Mười 2018 0 0 1 40
Tháng Chín 2018 0 0 0 8
Tháng Tám 2018 0 0 2 8
Tháng Bảy 2018 0 0 0 7
Tháng Sáu 2018 0 0 0 5
Tháng Năm 2018 0 0 0 5
Tháng Tư 2018 0 0 0 1
Tháng Ba 2018 0 0 0 6
Tháng Hai 2018 0 0 0 8
Tháng Một 2018 0 0 0 7
* 2017 0 0 3 14
Tháng Hai 2017 0 0 0 6
Tháng Mười Một 2017 0 0 0 6
Tháng Mười 2017 0 0 0 8
Tháng Chín 2017 0 0 0 6
Tháng Tám 2017 0 0 1 6
Tháng Bảy 2017 0 0 2 5
Tháng Sáu 2017 0 0 0 6
Tháng Năm 2017 0 0 0 5
Tháng Tư 2017 0 0 0 6
Tháng Ba 2017 0 0 0 14
Tháng Hai 2017 0 0 0 7
Tháng Một 2017 0 0 0 5
* 2016 10 14 11 57
Tháng Hai 2016 0 0 0 12
Tháng Mười Một 2016 2 4 1 11
Tháng Mười 2016 0 2 4 49
Tháng Chín 2016 6 6 1 31
Tháng Tám 2016 0 0 0 30
Tháng Bảy 2016 1 1 3 57
Tháng Sáu 2016 1 1 0 9
Tháng Năm 2016 0 0 1 6
Tháng Tư 2016 0 0 0 9
Tháng Ba 2016 0 0 1 22
Tháng Hai 2016 0 0 0 43
Tháng Một 2016 0 0 0 47
* 2015 1.242 1.242 1.028 61
Tháng Hai 2015 0 0 0 33
Tháng Mười Một 2015 1.242 1.242 1.028 61