Các hoạt động trong nước

Trong chức năng và nhiệm vụ của Hiệp hội, các sự kiện chính trong nước của Hiệp hội gồm Đại hội nhiệm kỳ 5 năm, Hội nghị thường niên, Hội nghị ban chấp hành và các hội nghị cụm đô thị.

1. Đại hội

Theo Điều lệ Hiệp hội, Đại hội được tổ chức 5 năm một lần. Ngoài ra Đại hội bất thường sẽ được tổ chức nếu có trên 50% số thành viên chính thức hoặc 2/3 số thành viên Ban chấp hành yêu cầu bằng văn bản. Đại hội có nhiệm vụ tổng kết hoạt động của nhiệm kỳ trước, xác định phương hướng hoạt động, nhiệm vụ của nhiệm kỳ tới; Thông qua báo cáo tài chính nhiệm kỳ trước và dự trù kinh phí năm tiếp theo; sửa đổi, bổ sung Điều lệ; bầu Ban chấp hành và Ban Kiểm tra.

Đại hội lần thứ 1:

Đại hội lần thứ nhất Hiệp hội các đô thị Việt Nam được tổ chức thành công vào ngày 10-11/5/2001 tại Thành phố Huế với sự tham dự của 47 đô thị thành viên. Đại hội đã thông qua điều lệ, định hướng và nhiệm vụ của Hiệp hội, đồng thời bầu ra Ban chấp hành gồm 13 thành viên, trong đó Thành phố Huế là Chủ tịch Hiệp hội.

Đại hội lần thứ 2:

Đại hội lần 2 Hiệp hội các đô thị Việt Nam được tổ chức vào ngày 24-25/8/2006 tại Thủ đô Hà Nội với sự tham dự của gần 300 đại biểu đại diện cho 82 thành phố, thị xã thành viên của Hiệp hội và đại diện của các Bộ, ngành Trung ương, Liên đoàn đô thị Canada (FCM), các Hội ở trung ương và các cơ quan thông tin.

Tài liệu tải về:

Báo cáo kết quả Đại hội II

2. Hội nghị thường niên

Hội nghị thường niên của Hiệp hội được tổ chức mỗi năm một lần. Hội nghị thường niên có nhiệm vụ tổng kết hoạt động năm trước, xác định phương hướng hoạt động, nhiệm vụ của năm tới; thông qua báo cáo tài chính năm trước và dự trù kinh phí năm tiếp theo; và thảo luận các vấn đề khác.

Hội nghị thường niên năm 2009

Hội nghị thường niên năm 2009 Hiệp hội các đô thị Việt Nam đã tổ chức vào ngày 20/5/2009 tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hoà với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, đại diện Tổng hội xây dựng, Hội cấp thoát nước Việt Nam và đại biểu đại diện cho 82/91 đô thị hội viên.

Tài liệu tải về:

Báo cáo tổng kết hoạt động Hiệp hội từ tháng 5/2008 đến tháng 5/2009

Nghị quyết Hội nghị thường niên 2009

3. Hội nghị Ban chấp hành

Hội nghị Ban chấp hành được tổ chức 6 tháng một lần để sơ kết các hoạt động trong 6 tháng và chỉ đạo triển khai nghị quyết của Đại hội và nghị quyết, chương trình, kế hoạch công tác của hội nghị thường kỳ và các hoạt động khác.

Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 8 khoá II

Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 8 khoá II Hiệp hội các đô thị Việt Nam được tổ chức vào ngày 04/02/2010 tại Hà Nội với sự tham dự của đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Xây dựng, Bộ Kế hoạch & đầu tư; các thành viên Ban chấp hành, Ban kiểm tra và Ban thư ký Hiệp hội.

Tài liệu tải về:

Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành lần thứ 8 khoá II.

4. Ngày đô thị Việt Nam

Ngày 20/10/2008, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đã ký quyết định số 1519/QĐ-TTg lấy ngày 08 tháng 11 hàng năm là ngày đô thị Việt Nam. Đây là một dấu ấn trong quá trình phát triển của các đô thị Việt Nam cũng như của Hiệp hội các đô thị Việt Nam. Sự kiện này đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong quá trình đô thị hoá, quy hoạch, đầu tư, phát triển và quản lý đô thị.

Ngày 08/11/2009 tại Hà Nội đã diễn ra Lễ kỷ niệm một năm Ngày Đô thị Việt Nam và Hiệp hội các đô thị Việt Nam đã vinh dự đón nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ.

Nghị quyết Hội nghị Ban chấp hành Hịêp hội lần thứ 6 khoá II đã quyết định từ năm 2010 sẽ tổ chức hoạt động Ngày đô thị Việt Nam kết hợp với Hội nghị thường niên của Hiệp hội, đồng thời triển khai thực hiện các phòng trào thi đua trong công tác quản lý và phát triển đô thị để chào mừng ngày đô thị.

5. Hội nghị cụm đô thị

Hội nghị cụm đô thị do các thành viên trong cụm luân phiên tổ chức nhằm tạo điều kiện để các đô thị trong cùng khu vực địa lý hoặc cùng loại đô thị hoặc có những đặc thù giống nhau gặp gỡ trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tìm kiếm cơ hội hợp tác, hỗ trợ nhau giải quyết những khó khăn, vướng mắc trong quá trình xây dựng, phát triển, quản lý đô thị và những vấn đề liên đô thị, đồng thời tăng thêm tình đoàn kết, gắn bó và hiểu biết lẫn nhau giữa các đô thị.

Có hai hình thức tổ chức cụm đô thị :

- Phân cụm đô thị theo khu vực địa lý gồm 8 cụm đó là các cụm đô thị Vùng Tây Bắc, cùng Đông Bắc, vùng Đồng bằng sông Hồng, vùng Bắc Trung bộ, duyên Hải Nam Trung bộ, vùng Tây Nguyên, miền Đông Nam bộ, và miền Tây Nam Bộ

- Phân cụm đô thị theo loại, cấp quản lý và đặc thù gồm 3 cụm đô thị, đó là: cụm đô thị trực thuộc Trung ương, cụm đô thị loại II phía Bắc, và cụm đô thị du lịch biển.

Downloads:

Hội nghị cụm Bắc Trung bộ

Hội nghị cụm Đông Bắc

Hội nghị cụm Tây Bắc

Hội nghị cụm Đông Nam bộ

Hội nghị cụm phía Bắc

Bài viết khác

 

Video

Video

Ấn phẩm


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố Hà Nội, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn@fpt.vn | www.acvn.vn