Cơ cấu tổ chức

Hiệp hội các đô thị Việt Nam được thành lập và hoạt động theo các quy định của Pháp luật Việt Nam, dưới sự quản lý Nhà nước của Bộ Nội Vụ, và hỗ trợ chuyên môn của Bộ Xây Dựng, và các bộ ngành liên quan.

Cơ cấu tổ chức điều hành của Hiệp hội bao gồm Ban chấp hành, Ban Kiểm tra, Ban Thư ký và văn phòng thường trực

Sơ đồ cơ cấu tổ chức.

 

 

Bài viết khác

 

Video

Video

Ấn phẩm


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố Hà Nội, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn@fpt.vn | www.acvn.vn