ACVN Forum - Trung tâm thống kê

Những con số thống kê chung

Tổng số thành viên đang xây dựng diễn đàn:
101
Tổng số bài viết đã đóng góp:
1.251
Tổng số chủ đề đã được tạo:
1.225
Tổng số các khu vực lớn:
1
Số thành viên đang trực tuyến:
14
Thời gian đăng nhập nhiều nhất:
181 - Tháng Mười Một 15, 2019, 09:08:23 PM
Tổng đăng nhập trong ngày:
23
Tỷ lệ: Đăng ký / ngày:
0,72
Tỷ lệ: Bài viết / ngày:
1,59
Tỷ lệ: Chủ đề / ngày:
1,57
Tổng số các nhóm diễn đàn:
2
Thành viên mới nhất:
eaclub
Tỷ lệ: Trực tuyến / ngày:
7,33
Tỷ lệ: Nam / Nữ:
1:0

10 thành viên tích cực nhất

10 mục được quan tâm nhất

Thành viên khai phá chủ đề

Trực tuyến nhiều nhất

baoyen123
7 giờ 56 phút
kimcuong230797
6 giờ 55 phút
thanhthuy02
5 giờ 8 phút
thuha2002
4 giờ 5 phút
oniison12312
3 giờ 37 phút
Baobinh
3 giờ 10 phút
acvn
3 giờ 5 phút
anhsieuno
3 giờ 1 phút
thanh951724
2 giờ 54 phút
zhangzk
2 giờ 30 phút

Lịch sử diễn đàn (tính toán theo thời gian trên máy chủ của diễn đàn)

Tổng kết theo tháng Chủ đề mới Bài viết mới Thành viên mới Trực tuyến nhiều
* 2020 470 494 32 45
Tháng Hai 2020 240 250 9 30
Tháng Một 2020 230 244 23 45
* 2019 755 757 48 181
Tháng Hai 2019 311 313 24 171
Tháng Mười Một 2019 241 241 9 181
Tháng Mười 2019 161 161 7 25
Tháng Chín 2019 42 42 7 19
Tháng Tám 2019 0 0 0 16
Tháng Bảy 2019 0 0 0 14
Tháng Sáu 2019 0 0 1 8
Tháng Năm 2019 0 0 0 10
Tháng Tư 2019 0 0 0 13
Tháng Ba 2019 0 0 0 49
Tháng Hai 2019 0 0 0 9
Tháng Một 2019 0 0 0 11
* 2018 0 0 6 40
Tháng Hai 2018 0 0 2 17
Tháng Mười Một 2018 0 0 1 13
Tháng Mười 2018 0 0 1 40
Tháng Chín 2018 0 0 0 8
Tháng Tám 2018 0 0 2 8
Tháng Bảy 2018 0 0 0 7
Tháng Sáu 2018 0 0 0 5
Tháng Năm 2018 0 0 0 5
Tháng Tư 2018 0 0 0 1
Tháng Ba 2018 0 0 0 6
Tháng Hai 2018 0 0 0 8
Tháng Một 2018 0 0 0 7
* 2017 0 0 3 14
Tháng Hai 2017 0 0 0 6
Tháng Mười Một 2017 0 0 0 6
Tháng Mười 2017 0 0 0 8
Tháng Chín 2017 0 0 0 6
Tháng Tám 2017 0 0 1 6
Tháng Bảy 2017 0 0 2 5
Tháng Sáu 2017 0 0 0 6
Tháng Năm 2017 0 0 0 5
Tháng Tư 2017 0 0 0 6
Tháng Ba 2017 0 0 0 14
Tháng Hai 2017 0 0 0 7
Tháng Một 2017 0 0 0 5
* 2016 10 14 11 57
Tháng Hai 2016 0 0 0 12
Tháng Mười Một 2016 2 4 1 11
Tháng Mười 2016 0 2 4 49
Tháng Chín 2016 6 6 1 31
Tháng Tám 2016 0 0 0 30
Tháng Bảy 2016 1 1 3 57
Tháng Sáu 2016 1 1 0 9
Tháng Năm 2016 0 0 1 6
Tháng Tư 2016 0 0 0 9
Tháng Ba 2016 0 0 1 22
Tháng Hai 2016 0 0 0 43
Tháng Một 2016 0 0 0 47
* 2015 1.242 1.242 1.028 61
Tháng Hai 2015 0 0 0 33
Tháng Mười Một 2015 1.242 1.242 1.028 61