Hoạt động đối ngoại

Hợp tác với Liên đoàn Đô thị Canada (FCM)
Chương trình Đối tác đô thị Phát triển Kinh tế (MPED)
Hợp tác giữa Hiệp hội các đô thị Việt Nam (ACVN) và Liên đoàn đô thị Canada (FCM) với sự tài trợ của Cơ quan Ngoại giao, Thương mại và Phát triển Canada (DFATD)

Hợp tác với Liên minh Quyền nhà ở Châu Á (ACHR)
Chương trình Liên minh châu Á vì Hành động cộng đồng (ACCA) là một chương trình của Liên minh Quyền nhà ở châu Á ACHR, thực hiện tại 165 Đô thị châu Á, trong đó có 16 Đô thị Việt Nam

Liên minh các thành phố (CA)
- Dự án: “Củng cố công tác quản lý và thực hiện Quỹ phát triển Cộng đồng thông qua Hiệp hội các đô thị Việt Nam”
- Dự án: “Hỗ trợ tiến trình nâng cấp toàn thành phố tại 20 đô thị vừa và nhỏ ở Việt Nam”  

Liên minh Châu Âu (EU) và Viện Konrad Adenauer Stiftung (KAS)- Cộng hòa Liên bang Đức
- Dự án: “Tăng cường sự tham gia của người dân trong quản lý nhà nước tại các đô thị Việt Nam thông qua Hiệp hội các đô thị Việt Nam”
- Dự án: “Tăng cường Quản trị địa phương để phát triển kinh tế tại các đô thị Việt Nam (LOGOVIC)”

Chương trình Định cư con người Liên hiệp quốc (UN-HABITAT): Dự án “Hệ thống quan trắc đô thị Việt Nam”
Ủy ban Kinh tế-xã hội khu vực Châu Á-Thái Bình Dương của Liên hiệp quốc (UN ESCAP ): Dự án “Quản lý chất thải rắn bền vững tại các thành phố/thị xã hướng tới người nghèo”
Trung tâm chuyển giao công nghệ Môi trường Nhật Bản (ICETT): “Chương trình Hợp tác Môi trường quốc tế Châu Á” 
Hiệp hội nghiên cứu chính quyền đại phương Hàn Quốc (KALGS): Hỗ trợ tổ chức một số hội thảo về chủ đề quản lý đô thị
Học viện công nghệ châu Á (AIT): Hợp phần“Mạng lưới học tập và hoạt động đào tạo tại Việt Nam” thuộc Dự án “Ứng dụng Quản lý môi trường đô thị khu vực Đông Nam Á” 

Bài viết khác

 

Video

Video

Ấn phẩm


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố Hà Nội, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn@fpt.vn | www.acvn.vn