Thị xã Bình Minh

Địa chỉ: Khóm 5, Phường Thành Phước, Thị xã Bình Minh, tỉnh Vĩnh Long
Cấp:
Diện tích: ha
Dân số:
Số đơn vị hành chính:
Website: txbinhminh.vinhlong.gov.vn/Default.aspx?tabid=955
Email: vpubnd.txbm@vinhlong.gov.vn
Điện thoại: 0703.890.322
Fax: 0703.890500

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố Hà Nội, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn@fpt.vn | www.acvn.vn