Thành phố Đông Hà

Địa chỉ: 01 Huyền Trân Công Chúa, Thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị
Cấp: 3
Diện tích: 7,306.25 ha
Dân số: 93,756
Số đơn vị hành chính: 9
Website: www.dongha.gov.vn/
Email: haiqtm76@gmail.com
Điện thoại: (053).3859.681
Fax: (053).3857.597

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố Hà Nội, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn@fpt.vn | www.acvn.vn