Thành phố Đồng Hới

Địa chỉ: 16 Quách Xuân Kỳ, Thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình
Cấp: 3
Diện tích: 155.71 km2 ha
Dân số: 108,526
Số đơn vị hành chính: 16
Website: www.donghoi.gov.vn/3cms/
Email: duenv.dh@quangbinh.gov.vn
Điện thoại: (052).3822.091
Fax: (052).3820.888

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố Hà Nội, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn@fpt.vn | www.acvn.vn