Thành phố Lai Châu

Địa chỉ: Phường Đoàn Kết, thị xã Lai Châu, tỉnh Lai Châu
Cấp: 4
Diện tích: 7,041.84 ha
Dân số: 28,000
Số đơn vị hành chính: 5
Website: laichau.gov.vn/thixalaichau/Home/tabid/1854/ctl/Terms/language/vi-VN/Default.aspx
Email: MacQuangManh@gmail.com (Chánh Văn phòng)
Điện thoại: (023)3.877.768
Fax: (023)3.877.760

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố Hà Nội, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn@fpt.vn | www.acvn.vn