Thành phố Lạng Sơn

Địa chỉ: 30 đường Lê Lợi, phường Vĩnh Trại, thành phố Lạng Sơn, tỉnh Lạng Sơn
Cấp: 3
Diện tích: 7,811.00 ha
Dân số: 86,473
Số đơn vị hành chính: 8
Website: www.langsoncity.gov.vn/
Email: chutichubnd@langson.gov.vn, daotamls@yahoo.com.vn
Điện thoại: (025)3.879.309
Fax: (025)3.870.145

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố Hà Nội, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn@fpt.vn | www.acvn.vn