Diễn đàn cấp cao lần thứ ba về công nghiệp 4.0

13.05.2021 ACVN Office
Ngày 26/4/2021, Văn phòng Hiệp hội các đô thị Việt Nam nhận Công văn số 276-CV/BKTTW về việc Mời tham dự và phối hợp truyền thông tại Diễn đàn cấp cao lần thứ ba về Công nghiệp 4.0 - Industry 4.0 Summit 2021 với chủ đề: " Đẩy mạnh công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước trong kỷ nguyên số" vào ngày 06 và 07 tháng 7 năm 2021 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia ( Hà Nội )

Văn phòng Hiệp hội trân trọng thông báo các hoạt động của sự kiện Diễn đàn cấp cao tới các đô thị hội viên để biết và đăng ký tham gia các hoạt động hội thảo, triển lãm và truyền thông tại sự kiện (Chương trình trong file đính kèm).

https://acvn.vn/image/data/Tin tức 2021/Công văn 276 Ban Kinh tế TW Vv Mời tham dự và phối hợp truyền thông tại Diễn đàn cấp cao lần thứ ba về Công nghiệp 4.0.pdf

https://acvn.vn/image/data/Tin tức 2021/Chương trình Diễn đàn cấp cao lần thứ ba về công nghiệp 4.0.pdf

 

Video

Video

Video

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn.vp@gmail.com | www.acvn.vn