Hội thảo nội bộ Giới thiệu Dự án "Tăng cường Quản trị Địa phương để Phát triển Kinh tế tại các Đô thị Việt Nam”

07.11.2015 ACVN Office

IMG_8279_800x600

Ngày 26 tháng 6 năm 2013, Liên minh Châu Âu đã chính thức ký kết một khoản viện trợ 275,000 Euro để hỗ trợ hoạt động của Dự án “Tăng cường Quản trị Địa phương để Phát triển Kinh tế tại các Đô thị Việt Nam”. Dự án được Hiệp hội các Đô thị Việt Nam thực hiện cùng với sự phối hợp của Viện Konrad Adenauer Stiftung (KAS). Theo đó, hội thảo nội bộ (phần I) giới thiệu dự án đã được tổ chức ngày 18 và 19 tháng 7 năm 2013 tại Hiệp hội các Đô thị Việt Nam với sự tham gia của các Lãnh đạo Ban Thư kí Hiệp hội các Đô thị Việt Nam, đại diện Viện Konrad Adenauer Stiftung và Ban Quản lí Dự án.Mục tiêu chính của hội thảo nội bộ bao gồm: (i) Mục tiêu, kết quả, nguồn kinh phí phân bổ của Dự án, (ii) Mô tả cấu trúc dự án và phân định vai trò, nhiệm vụ của các bên liên quan, (iii) Kế hoạch Truyền thông của Dự án, (iv) Định hướng làm việc với chính quyền các đô thị điểm và lập kế hoạch giám sát hoạt động, (v) Qui định về quản lí hành chính và tài chính của Dự án.Tại hội thảo, các thành viên tham gia đã cùng nhau cập nhật kế hoạch hoạt động, đưa ra các góp ý về phương pháp thực hiện và lập kế hoạch cho công tác chuẩn bị tổ chức Hội thảo giới thiệu Dự án (phần II) – được dự kiến tổ chức vào ngày 12 tháng 9 năm 2013 tại Hà Nội với sự tham gia của các cơ quan chính phủ, các tổ chức quốc tế, các tổ chức xã hội dân sự và các phương tiện truyền thông.


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố Hà Nội, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn@fpt.vn | www.acvn.vn