Bộ trưởng Bộ Xây dựng làm việc với Hiệp hội các đô thị Việt Nam

07.11.2015 ACVN Office
Chiều 14/4/2011, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân đã có buổi tiếp và làm việc với Ban Điều hành Hiệp hội các đô thị Việt Nam. Cùng làm việc còn có đại diện lãnh đạo Cục Phát triển Đô thị, Vụ kiến trúc quy hoạch, Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị-Nông thôn, Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Hợp tác Quốc tế, và Trung tâm thông tin.

Chiều 14/4/2011, tại trụ sở Bộ Xây dựng, Bộ trưởng Nguyễn Hồng Quân đã có buổi tiếp và làm việc với Ban Điều hành Hiệp hội các đô thị Việt Nam. Cùng làm việc còn có đại diện lãnh đạo Cục Phát triển Đô thị, Vụ kiến trúc quy hoạch, Viện Kiến trúc, Quy hoạch Đô thị-Nông thôn, Vụ Tổ chức Cán bộ, Vụ Hợp tác Quốc tế, và Trung tâm thông tin.

Lam_viec_voi_BT_BXD

GS.TS Nguyễn Lân, Tổng Thư ký thay mặt Hiệp hội báo cáo tóm tắt tình hình phát triển tổ chức và kết quả hoạt động trong thời gian vừa qua.

Hiệp hội các đô thị Việt Nam ra đời trong bối cảnh nhu cầu trao đổi kinh nghiệm giữa các đô thị ngày càng lớn. Dựa trên bốn nhiệm vụ chính là trao đổi thông tin, tập hợp phản ánh thông tin tới các bộ ngành, tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho các đô thị, mở rộng hợp tác quốc tế, qua 10 năm hoạt động chính thức, Hiệp hội đã đạt được những kết quả tích cực:

 1. Kiện toàn tổ chức bộ máy, nâng cao hiệu quả hoạt động và phát triển mạng lưới hội viên lên tới 96 trên tổng số 103 đô thị loại 4 trở lên.
 2. Tích cực tham gia các hoạt động của các bộ ngành, đóng góp ý kiến cho các dự thảo văn bản pháp luật, đề tài, dự án của các Bộ liên quan.
 3. Thường xuyên tổ chức hội nghị, hội thảo, các cuộc họp Ban Chấp hành cũng như giữa các cụm đô thị. Bình quân mỗi năm tổ chức trên 10 hội nghị, hội thảo, đặc biệt trong năm 2008 đã tổ chức được 23 hội thảo với sự tham gia của 1470 cán bộ công chức các thành phố, thị xã. Trong các hội nghị, hội thảo, Hiệp hội thường xuyên mời các giáo sư, chuyên gia và các thị trưởng ngước ngoài đến trao đổi kinh nghiệm. Những hội thảo hội nghị này đã mang lại hiệu quả tốt đẹp. Chủ đề các hội thảo hội nghị tập trung váo các vấn đề phát triển đô thị như quản lý đất đai, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, xây dựng bộ chỉ số đô thị, quản lý môi trường, chất thải, giải phóng mặt bằng…
 4. Thành lập Trung tâm Tư vấn và Phát triển Đô thị và đã được Bộ Xây dựng có văn bản chấp thuận. Trung tâm ra đời với mục đích tổ chức được nhiều hơn nữa các khóa đào tạo, tập huấn nâng cao năng lực cho đôi ngũ cán bộ nhân viên các đô thị trong cả nước.
 5. Mở rộng quan hệ quốc tế góp phần nâng cao vị thế của Hiệp hội. Hiện nay Hiệp hội đã chính thức trở thành thành viên của Liên minh Quyền nhà ở châu Á, City-Net, Hiệp hội chính quyền địa phương Châu Á-TBD và là đối tác của nhiều tổ chức quốc tế như WB, EU, KAS, FCM, UN-HABITAT…

Tại buổi làm việc GS.TS Nguyễn Lân cũng đưa ra một số kiến nghị cụ thể:

 1. Cơ quan chức năng của Bộ Xây dựng chỉ đạo chặt chẽ, thường xuyên có đại diện của tham gia các hội nghị hội thảo do Hiệp hội tổ chức. Do hoạt động của Hiệp hội các đô thị Việt Nam liên quan rất nhiều tới công việc của Bộ Xây dựng, vậy vậy sự có mặt và ý kiến chỉ đạo của Bộ là rất quan trọng.
 2. Bộ Xây dựng sớm có chủ trương và chỉ đạo cụ thể các hoạt động để Ngày đô Đô thị Việt Nam thật sự có ý nghĩa hơn nữa.
 3. Đề nghị xem xét tạo điểu kiện để Hiệp hội xứng đáng được xếp vào hội đặc thù đúng như tính chất và hoạt động của Hiệp hội hiện nay.
 4. Cho phép Hiệp hội tham gia vào các hoạt động của Bộ trong việc giải quyết các vấn đề liên quan đến người nghèo đô thị dựa trên những kết quả hoạt động các dự án đã và đang triển khai thành công tại một số đô thị thành viên.
 5. Củng cố hoạt động của Diễn đàn đô thị, cần có hoạt động thiết thực hơn với các đô thị, bao gồm nhiều đại diện đô thị để nhu cầu của đô thị được đưa ra diễn đàn nhiều hơn.
 6. Hỗ trợ, chỉ đạo Hiệp hội trong phong trào xây dựng đô thị xanh, sạch, đẹp mà Hiệp hội đang phát động. Đặc biệt là Cục đô thị chỉ đạo Hiệp hội nên làm gì, hỗ trợ gì để đô thị thực hiện tốt hơn.
 7. Tiếp tục hỗ trợ Hiệp hội xây dựng Bộ chỉ số. Hiện nay Hiệp hội đã làm được một phần, sắp tới đề nghị Bộ đứng ra để giúp thêm để thể chế hóa xây dựng được Bộ chỉ số thực sự của các đô thị.
 8. Tăng cường hợp tác giữa Hiệp hội và Học viện Đào tạo Cán bộ Đô thị và Xây dựng, Bộ Xây dựng để tổ chức các lớp đào tạo cho các đô thị dựa trên những kết quả hợp tác tốt đẹp những năm vừa qua.
 9. Cấp Huân chương lao động Hạng ba nhân dịp kỷ niệm 10 năm thành lập và ngày đô thị Việt Nam năm nay.

Sau khi nghe trình bày báo cáo hoạt động và các kiến nghị, Bộ trưởng Bộ Xây dựng đã đánh giá cao hoạt động của Hiệp hội, đặc biệt là sự tích cực, tâm huyết của Ban Thư ký và Văn phòng chuyên trách. Không giống các tổ chức xã hội nghề nghiệp khác, thành viên Hiệp hội các đô thị Việt Nam là Chính quyền các thành phố, thị xã. Đây là các cơ quan nằm hệ thống bộ máy nhà nước, các chính quyền đô thị là đại diện thì không phải là tổ chức xã hội. Hiệp hội cần gắn kết các đô thị với nhau, làm thế nào để tạo hiệu quả tốt nhất, tạo nên môi trường sống tốt, có khả năng cạnh tranh cao. Bộ Xây dựng là cơ quan quản lý nhà nước về xây dựng và phát triển đô thị thông qua việc các quy phạm pháp luật, từ quy hoạch chuẩn (luật quy hoạch) cho đến xây dựng đô thị theo quy hoạch… vì vậy rất cần có những tiếng nói phản biện xã hội, chỉ có như vậy các văn bản pháp luật mới đi vào cuộc sống. Hiệp hội có vai trò rất quan trọng, tạo điều kiện thuận lợi hơn khi nói tiếng nói của các đô thị.

Đô thị Việt Nam đang trong quá trình phát triển, còn nhiều vấn đề cần phải giải quyết. Để đô thị Việt Nam phát triển bền vững phải lần lượt giải quyết từng vấn đề. Cần phải làm tốt công tác đánh giá các đô thị Việt Nam vì muốn đạt được mục tiêu phát triển phải có đánh giá và cần phải có chỉ tiêu để đánh giá. Bộ Xây dựng đánh giá cao Hiệp hội các đô thị Việt Nam đã phối hợp với UN-HABITAT triển khai dự án “Hệ thống chỉ số đô thị Việt Nam”. Đây là một dự án quan trọng có ý nghĩa cao trong công tác quản lý phát triển đô thị, dự án cần thực hiện nhanh để có kết quả.

Bộ trưởng hoan nghênh sáng kiến phong trào xây dựng đô thị xanh-sạch-đẹp của Hiệp hội và đề nghị Hiệp hội phối hợp với Bộ Xây dựng bàn soạn, đưa ra các kế hoạch cụ thể, hành động cụ thể dưới dạng các chủ đề hoạt động hàng năm. Các vấn đề liên quan đến đô thị đều là mối quan tâm của chính quyền đô thị, đó cũng là mối quan tâm của Hiệp hội đô thị vì Hiệp hội nói tiếng nói của các đô thị. Bộ trưởng đã giao đầu mối cho Cục Phát triển Đô thị phối kết hợp với Hiệp hội.

Về vấn đề đào tạo nguồn lực quản lý đô thị, vừa qua Chính phủ có Quyết định số 1961 với mục tiêu đào tạo từ cấp PCT tỉnh đến cấp quận huyện. Thành viên của Hiệp hội bao gồm các thành phố, thị xã vì vậy chắc chắn Bộ Xây dựng cần phải kết hợp với Hiệp hội để đạt hiệu quả cao hơn.

Bộ trưởng cũng khẳng định tầm quan trọng của Diễn đàn đô thị vì đây là nơi tập hợp cả các nhà tài trợ và giao Cục Phát triển đô thị làm đầu mới trong việc củng cố lại các hoạt động. Đồng thời Bộ trưởng cũng đề xuất Hiệp hội các đô thị Việt Nam cùng với Bộ Xây dựng hàng năm xác định các chủ đề mà các đô thị đang có nhiều khó khăn, bức xúc để phát động phong trào thi đua , có hội thảo tổng kết. Bộ giao cho Cục Phát triển đô thị phối hợp chặt chẽ với Hiệp hội các đô thị Việt Nam trong các hoạt động về xây dựng quản lý đô thị.

 

 

Video

Video

Video

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn.vp@gmail.com | www.acvn.vn