Triển khai dự án "Củng cố công tác quản lý và thực hiện Quỹ phát triển Cộng đồng (CDF) thông qua Hiệp hội các đô thị Việt Nam"

07.11.2015 ACVN Office

Ngày 5/4/2011, Hiệp hội các đô thị Việt Nam chính thức nhận được văn bản thỏa thuận từ Liên minh các thành phố hỗ trợ thực hiện dự án: Củng cố công tác quản lý và thực hiện Quỹ phát triển Cộng đồng thông qua Hiệp hội các đô thị Việt Nam.

Mục tiêu của dự án nhằm nâng cao năng lực quản lý và thực hiện Quỹ Phát triển cộng đồng thông qua ACVN. Kết quả của dự án là xây dựng cuốn sổ tay hướng dẫn như một công cụ chính thức cho việc quản lý và thực hiện hiệu quả các hoạt động CDF. Cuốn sổ tay hướng dẫn bao gồm các nội dung như quy chế, hướng dẫn quản lý tài chính, cách thức vận hành, thủ tục gia nhập, điều kiện đánh giá và khuôn khổ đảm bảo cũng như việc kiểm tra giám sát thông tin. Ngoài ra, sau khi dự án kết thúc còn xây dựng một phần mềm quản lý tài chính cho hoạt động CDF, tiết kiệm cộng đồng cũng như các tài liệu, báo cáo hội thảo, trao đổi kinh nghiệm giữa các địa phương.

Thời gian của dự án kéo dài 4 tháng.

 

Video

Video

Ấn phẩm


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố Hà Nội, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn@fpt.vn | www.acvn.vn