Đối thoại Chính sách về Phát triển kinh tế địa phương được tổ chức tại các Hội nghị cụm đô thị

02.10.2017 ACVN Office
Trong tháng 8 và tháng 9 năm 2017, chủ đề "Nâng cao năng lực quản trị địa phương nhằm hỗ trợ PTKTĐP tại các đô thị Việt Nam” đã được đưa vào thảo luận tại các Hội nghị cụm đô thị hội viên của Hiệp hội các đô thị Việt Nam.

Nội dung chủ đề thảo luận tại các Hội nghị cụm đô thị tập trung về các khuyến nghị chính sách PTKTĐP đã được tổng hợp từ  Báo cáo nghiên cứu PTKTĐP với tên gọi là “Nâng cao năng lực quản trị địa phương nhằm hỗ trợ PTKTĐP tại các đô thị Việt Nam” đã được thực hiện trong chương trình Đối tác đô thị Phát triển Kinh tế MPED (2010 – 2015). Qua đó, các ưu tiên về chính sách sẽ được xác định, đồng thời tổng hợp đề xuất tới các cơ quan, tổ chức có liên quan thúc đẩy quá trình PTKTĐP của đô thị. Với mục đích này, ACVN thông qua Chương trình PMI LED đã tổ chức các cuộc Đối thoại chính sách với thành viên đại diện cho các cụm đô thị Đông Bắc tại TP Thái Nguyên ngày 20/8/2017; cụm đô thị Tây Bắc tại TP Tuyên Quang ngày 25/9/2017; và cụm đô thị Tây Nam Bộ tại TP Bạc Liêu ngày 28/9/2017.

Tại mỗi Hội nghị Cụm đô thị nêu trên, các đại biểu đã được nghe giới thiệu về chương trình MPED, kết quả thực hiện chương trình MPED, đặc biệt là kết quả của nghiên cứu "Nâng cao năng lực quản trị địa phương nhằm hỗ trợ PTKTĐP tại các đô thị Việt Nam” với các khuyến nghị chính sách về PTKTĐP đã được đưa ra; nghe trình bày về mục tiêu của Đối thoại chính sách trong chương trình PMI LED; nghe hướng dẫn và điền phiếu khảo sát để lựa chọn 2 – 3 khuyến nghị mà mình thấy cần ưu tiên thực hiện trong chương trình PMI – LED.

Kết quả lựa chọn ưu tiên về phản biện chính sách liên quan đến PTKTĐP đã được đại diện các đô thị của 3 cụm lựa chọn. Hiệp hội đã tổng hợp kết quả ưu tiên của các cụm đô thị, đưa vào ưu tiên hoạt động liên quan đến phản biện chính sách PTKTĐP cho các đô thị thành viên được thực hiện trong chương trình PMI LED.

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố Hà Nội, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn@fpt.vn | www.acvn.vn