Chuyến công tác đánh giá chương trìn ACCA của đoàn chuyên gia quỹ Bill Gates

07.11.2015 ACVN Office

Chương trình ACCA là chương trình lớn của Liên minh quyền nhà ở Châu Á (ACHR) dưới sự tài trợ của Quỹ BillGates. Hiệp hội các đô thị Việt nam là thành viên của ACHR và đã thực hiện các dự án của chương trình. Đến nay sau 3 năm thực hiện, Quỹ BillGates cử chuyên gia đến 3 nước : Nepal, Srilanka và Việt Nam để xem xét đánh giá tiến trình thực hiện trong các dự án đã triển khai. Đoàn chuyên gia sẽ đến thăm và làm việc tại hai thành phố Việt trì và Vinh trong thời gian từ ngày 19 đến 21 tháng 12 năm 2011.

 

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn.vp@gmail.com | www.acvn.vn