Ngành Xây dựng triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2020

30.12.2019 ACVN Office
Ngày 27/12/2019, tại Hà Nội, Bộ Xây dựng tổ chức Hội nghị “Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của ngành Xây dựng. Ông Phạm Hồng Hà, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Xây dựng chủ trì Hội nghị.

Bộ trưởng Bộ Xây dựng Phạm Hồng Hà phát biểu tại Hội nghị.

Tham dự Hội nghị còn có các Thứ trưởng Bộ Xây dựng, các đại biểu khách mời đại diện Văn phòng Chính phủ; Ủy ban KHCN và môi trường của Quốc hội; các Bộ, ngành Trung ương; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị, Tổng công ty thuộc Bộ; lãnh đạo các Sở Xây dựng, Sở Quy hoạch - kiến trúc các địa phương trên toàn quốc.

Theo Báo cáo của Bộ Xây dựng, năm 2019, ngành Xây dựng đã bám sát các chương trình, kế hoạch, chỉ đạo của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ và của Bộ Xây dựng, nỗ lực hoàn thành các nhiệm vụ và đạt được nhiều kết quả quan trọng: tốc độ tăng trưởng của toàn ngành đạt 9% - 9,2%; tỷ lệ đô thị hóa cả nước đạt khoảng 39,2% (tăng 0,8% so với năm 2018); tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt khoảng 88% (tăng 2% so với 2018); tỷ lệ thu gom và xử lý rác thải tại đô thị đạt khoảng 86 - 86,5%, tương đương năm 2018; tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch giảm còn khoảng 20% (giảm 1,5% so với 2018); tổng diện tích nhà ở tăng thêm khoảng 50 triệu m2 sàn; tổng sản lượng xi măng tiêu thụ khoảng 98 triệu tấn, đạt kế hoạch và tăng 3 triệu tấn so với cùng kỳ năm 2018; sản lượng gạch xây đạt 26 tỷ viên (quy tiêu chuẩn) đạt kế hoạch và tương đương so với cùng kỳ năm 2018.

Để đạt được các chỉ tiêu kế hoạch, ngành Xây dựng đã tập trung xây dựng, hoàn thiện thể chế theo hướng tạo lập môi trường pháp lý hoàn chỉnh thống nhất, phục vụ tốt nhất thực tiễn; tập trung rà soát cắt giảm thực chất và đơn giản hóa điều kiện đầu tư kinh doanh, tháo gỡ nút thắt hoạt động đầu tư xây dựng theo tinh thần của Nghị định số 100/2018/NĐ-CP ngày 16/7/2018 và Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ, đồng thời đẩy mạnh công tác cải cách hành chính. Bộ Xây dựng đã triển khai Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011-2020 và Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2016-2020; thực hiện các nhiệm vụ về xây dựng Chính phủ điện tử và hiện đại hóa hành chính theo Nghị quyết số 17/NQ-CP của Chính phủ. Trong năm, Bộ phận một cửa giải quyết Thủ tục hành chính của Bộ tiếp nhận 20.970 lượt hồ sơ, đã giải quyết 20.715 hồ sơ, đang giải quyết 255 hồ sơ (không có hồ sơ giải quyết quá hạn).

Trên cơ sở những kết quả tích cực đã đạt được trong năm 2019, bước sang năm 2020, Bộ Xây dựng đề ra các chỉ tiêu kế hoạch chủ yếu như sau: Giá trị sản xuất xây dựng toàn Ngành (theo giá hiện hành) tăng khoảng 9-10% so với năm 2019; tỷ lệ đô thị hóa đạt khoảng 40%; tỷ lệ người dân đô thị được cung cấp nước sạch qua hệ thống cấp nước tập trung đạt khoảng 90%; tỷ lệ thu gom và xử lý chất thải rắn sinh hoạt đô thị đạt khoảng 86,5 - 87%; tỷ lệ thất thoát, thất thu nước sạch còn 18%; diện tích bình quân nhà ở toàn quốc đạt khoảng 24,0m2 sàn/người; tỷ lệ nhà ở kiên cố và bán kiên cố đạt khoảng 95%, nhà thiếu kiên cố và đơn sơ khoảng 5%; sản lượng sản phẩm xi măng khoảng 103 triệu tấn.

Tại Hội nghị, thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, các hội, hiệp hội chuyên ngành trung ương, các Sở Xây dựng địa phương đã trình bày các tham luận và góp ý vào Báo cáo Đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ năm 2019, triển khai nhiệm vụ kế hoạch năm 2020 của ngành Xây dựng, đồng thời đề xuất lãnh đạo Bộ một số giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc phát sinh trong thực tiễn, đảm bảo thực hiện tốt nhất nhiệm vụ năm 2020 mà ngành Xây dựng đã đề ra.
 

Toàn cảnh Hội nghị.

Phát biểu tại Hội nghị, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà ghi nhận và đánh giá cao nỗ lực, sự quyết tâm của tập thể lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động ngành Xây dựng trong việc phấn đấu hoàn thành tốt nhất những nhiệm vụ, mục tiêu và kế hoạch đã đề ra cho năm 2019.

Bộ trưởng Phạm Hồng Hà cho biết, năm 2019, ngành Xây dựng đã đạt và vượt 7/8 chỉ tiêu phát triển chủ yếu của Ngành, trong đó có chỉ tiêu đặc biệt quan trọng là tốc độ tăng trưởng toàn ngành đạt 9 - 9,2%, công tác quản lý nhà nước được tăng cường, hoạt động xây dựng đi vào nề nếp, chất lượng các công trình được đảm bảo, thị trường bất động sản cơ bản được kiểm soát, các chương trình phát triển, hỗ trợ nhà ở được triển khai hiệu quả. Cùng với những kết quả tích cực đạt được trong cải cách thể chế, Bộ Xây dựng đang triển khai và có kết quả bước đầu Đề án Hoàn thiện hệ thống Định mức và giá xây dựng và Đề án Hoàn thiện hệ thống Quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật xây dựng. Hoàn thành các Đề án này, ngành Xây dựng sẽ đạt được những bước đột phá mới về hiệu quả đầu tư xây dựng và quản lý trật tự xây dựng, công khai minh bạch của thị trường xây dựng theo cơ chế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa.

Khái quát một số nhiệm vụ trọng tâm trong năm 2020 của ngành Xây dựng, Bộ trưởng Phạm Hồng Hà yêu cầu các đơn vị thuộc Bộ, các cơ quan quản lý nhà nước ngành Xây dựng địa phương tập trung triển khai, trong đó có nội dung thực hiện kế hoạch của Chính phủ và Nghị quyết số 83/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, trong quý I/2020, các địa phương phải hoàn thành việc rà soát, phân loại, đánh giá toàn bộ quy hoạch bị điều chỉnh tùy tiện sai quy định, đồng thời đề xuất các giải pháp khắc phục, báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Ngoài ra, đến năm 2021, các địa phương phải hoàn thành phê duyệt đồng bộ và phủ kín 100% các quy hoạch chung đô thị, quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết thuộc thẩm quyền phê duyệt.


Trần Đình Hà

Theo nguồn: http://www.moc.gov.vn/

 

Video

Video

Video

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn.vp@gmail.com | www.acvn.vn