Thành viên của các tổ chức quốc tế

Để thúc đẩy hợp tác quốc tế, chia sẻ kinh nghiệm và tri thức, Hiệp hội đã tham gia thành viên của một số tổ chức quốc tế và khu vực của chính quyền địa phương và khu vực đô thị như tổ chức Liên minh các thành phố và Chính quyền địa phương (UCLG) và Mạng lưới thành phố (Citynet). Nhờ sự tham gia tích cực trong các tổ chức này, nhiều hoạt động đã được tổ chức với sự tham gia tích cực của các thành viên trong các hội thảo và hội nghị và các khoá đào tạo quốc tế.

 

Liên minh các thành phố và chính quyền địa phương Châu Á Thái Bình Dương (UCLGASPAC)

Liên minh các thành phố và chính quyền địa phương có trụ sở chính ở Barcelona và chiếm hơn một nửa dân số thế giới và bảo vệ cho lợi ích của các chính quyền địa phương thế giới. Nhiệm vụ của Liên minh là đoàn kết và phát huy dân chủ của chính quyền địa phương, thúc đẩy các giá trị, mục tiêu và lợi ích của Liên minh thông qua sự hợp tác giữa các chính quyền địa phương, và với cộng đồng quốc tế.

Hiệp hội các đô thị Viêt Nam trở thành thành viên quả UCLGASPAC vào năm 2002. Từ đó, Hiệp hội đã tham gia vào nhiều hội thảo, hội nghị, và các khoá tập huấn do UCLGASPAC tổ chức. Điều này giúp Hiệp hội phát triển được các văn bản chính sách quan trọng. Hiệp hội và UCLGASPAC cùng đề xuất một số dự án về chính quyền địa phương. Hiện nay Hiệp hội và UCLGASPAC đang thực hiện dự án: “Hợp tác về quản trị địa phương dân chủ ở Đông Nam Á” do Liên minh châu Âu tài trợ.

 

CITYNET

Trong 20 năm qua, CITYNET (Mạng lưới Vùng của các chính quyền địa phương về vấn đề Quản lý tái định cư ) đã tự cam kết giúp các chính quyền địa phương nâng cao tính bền vững của vấn đề định cư. Bắt đầu với 26 thành viên năm 1987, CITYNET đã trở thành một tổ chức quốc tế với hơn 100 thành viên của hơn 20 quốc gia, hầu hết các thành viên là các thành phố và chính quyền địa phương ở khu vực châu Á- Thái Bình Dương. Với nhiệm vụ là hướng tới các thành phố thân thiện với con người, bền vững về xã hội, sinh thái, dân chủ chính trị, hiệu quả kinh tế cao, đa dạng văn hoá và kết nối toàn cầu .

Hiệp hội trở thành thành viên của CITYNET từ năm 2007. Là một thành viên, Hiệp hội cập nhật thông tin về các xu hương phát triển đô thị quốc tế đóng vai trò quan trọng về vấn đề đô thị ở Việt Nam. Các thành viên có cơ hội để chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm về tất cả các lĩnh vực liên quan đến phát triển đô thị ở các nước trên thế giới.

 

Bài viết khác

Video

Video

Ấn phẩm

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố Hà Nội, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn@fpt.vn | www.acvn.vn