Thành phố Vĩnh Long

Địa chỉ: Số 79 - Đường 30/04- Phường 01 – Thành phố Vĩnh Long - Tỉnh Vĩnh Long
Cấp: 2
Diện tích: 48 km2 ha
Dân số: 137,500
Số đơn vị hành chính: 11
Website: tpvinhlong.vinhlong.gov.vn/
Email: vpubnd.txvl@vinhlong.gov.vn
Điện thoại: (070)3.824383
Fax: (070).3834.951

 

Video

Video

Ấn phẩm


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố Hà Nội, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn@fpt.vn | www.acvn.vn