Thành phố Vĩnh Yên

Địa chỉ: Số 09 đường Lê Lợi – Tích Sơn – Vĩnh Yên – Vĩnh Phúc
Cấp: 3
Diện tích: 5.080,21 ha ha
Dân số: 122.568
Số đơn vị hành chính: 9
Website: vinhyen.vinhphuc.gov.vn/Pages/Default.aspx
Email: ubndvinhyen.vinhphuc@gov.vn; ubnd_tpvy@vinhphuc.gov.vn
Điện thoại: (0211)3.861599
Fax: (0211).3840.814

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố Hà Nội, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn@fpt.vn | www.acvn.vn