Thị xã Đông Triều

Địa chỉ: Phường Đông Triều - Thị xã Đông Triều - Tỉnh Quảng Ninh
Cấp:
Diện tích: ha
Dân số:
Số đơn vị hành chính:
Website: www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/thixadongtrieu/Trang/default.aspx
Email:
Điện thoại: 033.3870059
Fax: 033.367047

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố Hà Nội, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn@fpt.vn | www.acvn.vn