Thành phố Bảo Lộc

Địa chỉ: 2 Hồng Bàng, Thị xã Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng
Cấp: 3
Diện tích: 23,256.38 ha
Dân số: 152,861
Số đơn vị hành chính: 11
Website: baoloc.lamdong.gov.vn/
Email: vanphongbaoloc@vietnamnet.vn
Điện thoại: (063).3864.001
Fax: (063). 3865.464

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố Hà Nội, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn@fpt.vn | www.acvn.vn