Thành phố Cẩm Phả

Địa chỉ: Số 376 đường Trần Phú, thị xã Cẩm Phả, tỉnh Quảng Ninh
Cấp: 3
Diện tích: 48,600.00 ha
Dân số: 174,015
Số đơn vị hành chính: 16
Website: www.quangninh.gov.vn/vi-VN/huyenthi/txcampha/Trang/default.aspx
Email: nguyenminhtuan.ubndtxcp@gmail.com
Điện thoại: (033).3862.291
Fax: (033).3864.725

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố Hà Nội, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn@fpt.vn | www.acvn.vn