Thành phố Châu Đốc

Địa chỉ: 76 Lê Lợi, Thị xã Châu Đốc, tỉnh An Giang
Cấp: 3
Diện tích: 104.679 km2 ha
Dân số: 119,167
Số đơn vị hành chính: 7
Website: chaudoc.angiang.gov.vn/wps/portal/Home/trang-chu/!ut/p/z1/hY7LDoIwEEW_hQXbzvAMuIMQUSSauBG7MWCwYKAlpcLvS3ClYpzdvTknd4BCBpTnQ81yVQueN1M-U_fi-9EWd7aRentzjcHGdewoMdCOHTjNAP64AIH-8-mMfHrh0QwtxPhgLgJvEwlQ1oji9W7AC8tjQGV5K2UpyUNOdaVU16901HEcR8KEYE1JrqIlA9
Email: hcoanhcd@yahoo.com.vn
Điện thoại: (076).3866.211
Fax: (076).866.211

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố Hà Nội, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn@fpt.vn | www.acvn.vn