Thành phố Hạ Long

Địa chỉ: 02 Bến Đoan, Thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh
Cấp: 2
Diện tích: 21,430.58 ha
Dân số: 203,731
Số đơn vị hành chính: 20
Website: halongcity.gov.vn/pages/default.aspx
Email: halong@halongcity.gov.vn
Điện thoại: (033).3825.408
Fax: (033).3827.254

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố Hà Nội, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn@fpt.vn | www.acvn.vn