Thành phố Hải Dương

Địa chỉ: Số 2 phố Đồng Xuân, thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương
Cấp: 2
Diện tích: 7,138.60 ha
Dân số: 231,639
Số đơn vị hành chính: 21
Website: www.haiduong.gov.vn/chinhquyen/pages/default.aspx
Email: vanphonghaiduongcity@gmail.com
Điện thoại: (0320) 3852.243
Fax: (0320)3840.719 (Chairperson), (0

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố Hà Nội, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn@fpt.vn | www.acvn.vn