Thành phố Lào Cai

Địa chỉ: 121, đường Thanh Niên, phường Duyên Hải, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai
Cấp: 3
Diện tích: 22,679.20 ha
Dân số: 100,245
Số đơn vị hành chính: 17
Website: tplaocai.laocai.gov.vn/Default.aspx?sname=ubndtp&sid=1256&pageid=28423
Email:
Điện thoại: (020)3.820.074
Fax: (020)3.824.700

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố Hà Nội, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn@fpt.vn | www.acvn.vn