Thành phố Móng Cái

Địa chỉ: Đường Hữu Nghị, phường Hoà Lạc, thành phố Móng Cái, tỉnh Quảng Ninh
Cấp: 3
Diện tích: 51,827.80 ha
Dân số: 108,016
Số đơn vị hành chính: 27
Website: www.mongcai.gov.vn/Default.aspx
Email: vp_tpmc@quangninh.gov.vn
Điện thoại: (033)3242.649
Fax: (033)3242.649

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố Hà Nội, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn@fpt.vn | www.acvn.vn