Thành phố Ninh Bình

Địa chỉ: Đường Lê Đại Hành, phường Thanh Bình, thành phố Ninh Bình, tỉnh Ninh Bình
Cấp: 3
Diện tích: 46.69 km2 ha
Dân số: 106,280
Số đơn vị hành chính: 14
Website: ninhbinhcity.ninhbinh.gov.vn/
Email: ninhbinhtp@gmail.com
Điện thoại: (030)3.871.003
Fax: (030)3.887.252

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố Hà Nội, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn@fpt.vn | www.acvn.vn