Thành phố Phan Thiết

Địa chỉ: Số 479 đường Trần Hưng Đạo, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận
Cấp: 2
Diện tích: 20,646.59 ha
Dân số: 255,510
Số đơn vị hành chính: 18
Website: phanthiet.binhthuan.gov.vn/wps/portal/Trang%20ch%e1%bb%a7/btportal.phanthiet.NewMain.Home/!ut/p/c5/04_SB8K8xLLM9MSSzPy8xBz9CP0os3hfRxMDTyNnA3eLwDA3A08381DHYLMQo0BTE_1wkA7cKgLMIfIGOICjgb6fR35uqn5Bdnaao6OiIgDrnPsN/dl3/d3/L2dBISEvZ0FBIS9nQSEh/
Email: phanthiet@binhthuan.gov.vn, dinhdv@phanthiet.binhthuan.gov.vn
Điện thoại: (062)3.815.881
Fax: (062)3819.879

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố Hà Nội, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn@fpt.vn | www.acvn.vn