Thị xã Phúc Yên

Địa chỉ: Đường Trần Hưng Đạo, phường Trưng Trắc, thị xã Phúc Yên, tỉnh Vĩnh Phúc
Cấp: 4
Diện tích: 12,013.00 ha
Dân số: 92,158
Số đơn vị hành chính: 10
Website: phucyen.vinhphuc.gov.vn/Pages/HomePages.aspx
Email: thanhdq @vinhphuc.gov.vn
Điện thoại: (0211)3.872.889
Fax: (0211)3.872.889

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố Hà Nội, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn@fpt.vn | www.acvn.vn