Thành phố Quảng Ngãi

Địa chỉ: 48 Hùng Vương, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Cấp: 3
Diện tích: 3,717.00 ha
Dân số: 110,970
Số đơn vị hành chính: 10
Website: www.quangngai.gov.vn/quangngai/tiengviet/Home/12797/
Email: thanhpho@quangngai.gov.vn
Điện thoại: (050)3.823.752
Fax: (050)3.825.350

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố Hà Nội, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn@fpt.vn | www.acvn.vn