Thị xã Sơn Tây

Địa chỉ: Sô 01 Phó Đức Chính - Thị xã Sơn Tây – Hà Nội
Cấp: 3
Diện tích: 11,346 ha ha
Dân số: 181,831
Số đơn vị hành chính: 21
Website: www.sontay.gov.vn/
Email: sontay@hanoi.gov.vn
Điện thoại: (043)3835176
Fax: (034).3833.929

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố Hà Nội, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn@fpt.vn | www.acvn.vn