Thành phố Tân An

Địa chỉ: 76 Hùng Vương – Phương 02 – Thành phố Tân An – Long An
Cấp: 3
Diện tích: 8,194 ha ha
Dân số: 166,419
Số đơn vị hành chính: 14
Website: https://tanan.longan.gov.vn/Pages/Default.aspx
Email: truongtai@longan.gov.vn
Điện thoại: (072)3.838571
Fax: (072).3820.130

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố Hà Nội, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn@fpt.vn | www.acvn.vn