Thành phố Thái Bình

Địa chỉ: Số 71, Trần Phú, Thành phố Thái Bình, Tình Thái Bình
Cấp: 3
Diện tích: 6,770 ha ha
Dân số: 181,336
Số đơn vị hành chính: 19
Website: thanhpho.thaibinh.gov.vn/Pages/Home.aspx
Email:
Điện thoại: (036)3.835520
Fax: (036).3641.232

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố Hà Nội, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn@fpt.vn | www.acvn.vn