Thành phố Cam Ranh phấn đấu trở thành đô thị du lịch - logistic

10.04.2023 ACVN Office
Cam Ranh là thành phố cửa ngõ phía nam của tỉnh Khánh Hòa, đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy sự phát triển của các ngành công nghiệp, thương mại, dịch vụ và du lịch, được xác định là một trong ba vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh, là đô thị công nghiệp, dịch vụ - du lịch, có vai trò quan trọng trong việc tạo động lực trực tiếp thúc đẩy phát triển khu vực phía Nam của tỉnh Khánh Hòa, Bắc tỉnh Ninh Thuận và Đông tỉnh Lâm Đồng. Với vị trí thuận lợi về cả đường thủy, đường bộ, đường sắt và đường hàng không, thành phố Cam Ranh còn có lợi thế là vịnh nước sâu, thuận lợi phát triển các dịch vụ cảng biển; logistic.

(Cảng hàng không Quốc tế Cam Ranh)

          Trong những năm qua, thực hiện chiến lược ổn định và phát triển kinh tế - xã hội, thành phố đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Khánh Hòa và các địa phương lân cận trong quá trình hội nhập quốc tế. Thành phố Cam Ranh có nhiều thay đổi về phát triển kinh tế - xã hội, phát triển đô thị, du lịch, kết cấu hạ tầng; cũng như về an ninh quốc phòng. Mức tăng trưởng của thành phố Cam Ranh diễn ra khá nhanh và toàn diện. Ngoài ra, trên địa bàn thành phố Cam Ranh đang triển khai một số dự án mang tính động lực, có tác động lớn đến phát triển kinh tế - xã hội ảnh hưởng đời sống cộng đồng dân cư tại địa phương, cụ thể là Dự án đường bộ cao tốc Bắc - Nam, Dự án đường sắt cao tốc Bắc - Nam, Dự án trung tâm nghề cá tỉnh Khánh Hòa, Dự án nâng cấp Sân bay Cam Ranh; các dự án khu đô thị, khu du lịch tại khu vực Bắc bán đảo Cam Ranh,…

            Nhằm sớm hoàn thành các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 và phát triển thành phố Cam Ranh thành đô thị du lịch – logistics, trong thời gian tới, thành phố Cam Ranh sẽ tập trung chỉ đạo điều chỉnh, hoàn thiện các quy hoạch, có kế hoạch điều chỉnh không gian đô thị hợp lý gắn với dự án Khu đô thị mới Cam Lâm, nhằm phát huy tiềm năng, thế mạnh của địa phương; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo theo hướng đa dạng hoá, gia tăng giá trị và hiệu quả.

            (Khu Đô Thị Nghĩ Dưỡng KN Paradise Cam Ranh)

           Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị về xây dựng, phát triển tỉnh Khánh Hoà đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đã xác định thành phố Cam Ranh phát triển thành đô thị du lịch – logistics.

            Để cụ thể hoá và thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị, Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 21/3/2022 của Chính phủ, Nghị quyết số 55/2022/QH15 ngày 16/6/2022 của Quốc hội, Chương trình hành động số 30-CTr/TU ngày 23/02/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Khánh Hoà và Chương trình hành động số 13-CTr/TU ngày 06/5/2022 của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cam Ranh; tạo sự thống nhất cao trong nhận thức và hành động của toàn Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Cam Ranh; quyết tâm đưa Nghị quyết đi vào thực tiễn cuộc sống, tạo bước phát triển toàn diện, bứt phá của thành phố Cam Ranh là đô thị du lịch-logistics theo đúng mục tiêu, quan điểm mà Nghị quyết và Chương trình hành động của Tỉnh uỷ đã đề ra. Ngày 06/5/2022, Thành ủy Cam Ranh đã ban hành Chương trình hành động số 13-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố Cam Ranh thực hiện Nghị quyết số 09- NQ/TW. Trên cơ sở chương trình hành động của Thành ủy Cam Ranh, UBND thành phố khẩn trương tiến hành rà soát và xác định đây là nhiệm vụ chính trị, trọng tâm, lâu dài; phải thể hiện tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, sự quyết tâm chính trị cao của các cấp, các ngành, địa phương, cơ quan, đơn vị để phát huy nội lực, lợi thế, nguồn lực của các thành phần kinh tế trên địa bàn thành phố Cam Ranh và sự hỗ trợ của các sở, ban, ngành thuộc tỉnh, nhằm thúc đẩy nhanh và phát triển theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW của Bộ Chính trị.

            (Khu du lịch The Arena Cam Ranh)

            Ngày 16/11/2022, UBND thành phố đã ban hành Quyết định số 1460/QĐ-UBND để triển khai chương trình hành động; trong đó, đưa ra nhiều chỉ tiêu quan trọng để phấn đấu hoàn thành trong thời gian tới theo hướng phát triển đô thị du lịch - logistics. Cụ thể, giai đoạn 2021 - 2025, thành phố đặt mục tiêu: Giá trị sản xuất các ngành kinh tế tăng bình quân hàng năm 12,7%; cơ cấu kinh tế chuyển dịch theo hướng công nghiệp - thương mại, dịch vụ - nông nghiệp. Đến năm 2025, tỷ trọng ngành công nghiệp, xây dựng đạt 60%; tỷ trọng thương mại, dịch vụ đạt 31,7%; tỷ trọng ngành nông nghiệp đạt 8,3%. Tổng thu ngân sách trên địa bàn tăng bình quân hàng năm 12%, đến năm 2025 gấp 1,8 lần so với năm 2020. Tổng vốn đầu tư toàn xã hội trong 5 năm 2020 - 2025 tăng từ 55 đến 60% so với giai đoạn 2015 - 2020, tương ứng từ 34.100 đến 35.200 tỷ đồng.

            Khu du lịch Sao Biển tại thôn Bình Lập, xã Cam Lập

            Trong giai đoạn 2025 - 2030, thành phố sẽ tập trung chăm lo công tác giảm nghèo, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, bảo đảm thực hiện tốt phúc lợi xã hội, an sinh xã hội cho người dân. Đến năm 2030, tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch hợp vệ sinh đạt 100%; tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt được thu gom đạt 100%; 100% cơ sở sản xuất, kinh doanh đạt tiêu chuẩn vệ sinh môi trường. Ngoài ra, thành phố tập trung xây dựng, phát triển 2 xã Cam Thịnh Đông và Cam Thành Nam thành phường. Mục tiêu đến năm 2025, xây dựng thành phố đạt các tiêu chí đô thị loại 2.

            (Du lịch trải nghiệm tại Đồng Cừu Suối Tiên Cam Ranh)

            Để thực hiện thắng lợi mục tiêu các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, UBND thành phố phân công trách nhiệm cụ thể cho các phòng, ban, ngành của thành phố và UBND các xã, phường; triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm, gắn với lộ trình phù hợp để tập trung chỉ đạo, đạt kết quả cao nhất; thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, giám sát; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết đánh giá tình hình và tổ chức thực hiện; nỗ lực phấn đấu, tập trung triển khai thực hiện đồng bộ, hiệu quả một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm như sau:

            Một là, huy động tối đa các nguồn lực đẩy mạnh phát triển kết cấu hạ tầng giao thông tạo thành mạng lưới hoàn chỉnh, đồng bộ, hiện đại, đảm bảo thông suốt. Phối hợp hoàn thành hiệu quả các dự án trọng điểm qua địa bàn thành phố như: Đường bộ cao tốc Bắc - Nam, đường bộ ven biển, đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam, đường sắt kết nối Cảng Cam Ranh, các dự án hạ tầng giao thông vận tải, đầu tư xây dựng mạng lưới giao thông thông minh. Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trên cơ sở đẩy mạnh cải cách; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, kêu gọi đầu tư; tăng cường đầu tư phát triển, đồng thời tranh thủ nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, của tỉnh và nguồn vốn khác để đầu tư hạ tầng kỹ thuật. Cùng với đó, kêu gọi các nhà đầu tư phát triển các dự án có quy mô lớn, trọng điểm, có tính lan tỏa, có tác động thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội.

            Hai là, xây dựng và thực hiện tốt công tác lập quy hoạch và quản lý quy hoạch. Thời gian tới, thành phố sẽ tổ chức lập mới, bổ sung, điều chỉnh các đồ án quy hoạch đô thị, quy hoạch xây dựng, quy hoạch nông thôn, quy hoạch sử dụng đất. Trong đó, tập trung thực hiện điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Cam Ranh đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2045 đảm bảo phù hợp theo quy hoạch tỉnh và định hướng phát triển đô thị du lịch - logistics theo Nghị quyết 09. Bên cạnh đó, thành phố sẽ tập trung kêu gọi đầu tư kết cấu hạ tầng Khu công nghiệp Nam Cam Ranh, các cụm công nghiệp, các dự án công nghiệp trên địa bàn; hồ chứa nước Sông Cạn ở xã Cam Thịnh Tây để phục vụ Khu công nghiệp Nam Cam Ranh. phát triển những loại hình logistics phù hợp với thế mạnh của thành phố.

            Ba là, đẩy mạnh phát triển về thương mại dịch vụ, xây dựng chiến lược phát triển logistics của thành phố đến năm 2030, qua đó định hướng, ưu tiên phát triển những loại hình logistics phù hợp với thế mạnh của thành phố; chú trọng phát triển các loại hình kinh tế đêm, thúc đẩy hình thành các trung tâm thương mại, khu phố đi bộ, chợ đêm…, gắn kết với các hoạt động thu hút khách du lịch. Thu hút và sử dụng hiệu quả các nguồn lực trên cơ sở đẩy mạnh cải cách; cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, kêu gọi đầu tư; tăng cường đầu tư phát triển.

            Bốn là, ưu tiên và tập trung phát triển các loại hình dịch vụ phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế của thành phố. Phát triển các cơ sở thương mại, dịch vụ phục vụ các cụm công nghiệp, khu công nghiệp, các khu du lịch. Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, chuyển đổi số trong hoạt động thương mại, dịch vụ. Ưu tiên và tập trung phát triển các loại hình dịch vụ phù hợp với chiến lược phát triển kinh tế biển có lợi thế của thành phố như: dịch vụ cảng biển, vận tải biển, dịch vụ logistics,….

            Năm là, xây dựng đề án phát triển du lịch thành phố Cam Ranh nhằm xác định nhiệm vụ và giải pháp, định hướng phát triển du lịch thành phố, tăng cường đầu tư phát triển hạ tầng du lịch và cơ sở vật chất phục vụ hoạt động du lịch để phát huy tối ưu tiềm năng, lợi thế để thu hút đầu tư, tạo điều kiện thúc đẩy đầu tư hạ tầng logistics du lịch, hình thành các khu, điểm du lịch, tuyến du lịch kết nối với các địa phương lân cận tạo thành chuỗi liên kết cung cấp các sản phẩm, dịch vụ du lịch đa dạng, chất lượng cao thu hút du khách.

            Tiếp tục quan tâm khảo sát, đánh giá tiềm năng, tài nguyên phát triển du lịch; nghiên cứu phát triển sản phẩm du lịch chất lượng cao, sản phẩm du lịch cộng đồng mang đậm bản sắc văn hoá dân tộc gắn với thế mạnh của địa phương, du lịch biển, núi rừng, sinh thái cộng đồng, du lịch di sản văn hóa và du lịch chăm sóc sức khỏe; tăng cường công tác quảng bá, xúc tiến du lịch, hình thành các tuyến du lịch liên vùng, liên huyện thu hút khách du lịch từ các thị trường khách lớn như: thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội và các tỉnh lân cận; phát triển du lịch Cam Ranh trở thành điểm đến hấp dẫn trong bản đồ du lịch Khánh Hoà.

            Triển khai các chính sách hỗ trợ, hướng dẫn người dân xây dựng mô hình phát triển du lịch cộng đồng tại xã Cam Lập (trừ khu vực Mũi Hời) và một số địa phương có tiềm năng về du lịch cộng đồng. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động du lịch, phát triển ứng dụng du lịch thông minh trên nền tảng số.

            Sáu là, phát triển đô thị theo hướng thông minh bền vững, bản sắc và kết nối quốc tế; đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng trên nền tảng của khoa học công nghệ và đổi mới sáng tạo theo hướng đa dạng hóa, gia tăng giá trị và hiệu quả; tập trung phát triển giáo dục - đào tạo, y tế, văn hoá - xã hội, khoa học - công nghệ; đảm bảo an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, không ngừng nâng cao chất lượng cuộc sống của Nhân dân; gắn kết chặt chẽ phát triển kinh tế với phát triển văn hóa, bảo đảm tiến bộ và công bằng xã hội; thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo; tăng cường hợp tác, liên kết với các huyện thuộc tỉnh Khánh Hoà và các huyện giáp ranh thuộc tỉnh Ninh Thuận; gắn phát triển kinh tế xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc, giữ vững chủ quyền quốc gia; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội.

            Thành phố đã xác định trong quá trình triển khai thực hiện sẽ đối mặt với nhiều khó khăn, thử thách. Tuy nhiên, với quyết tâm cao, nỗ lực lớn, hành động quyết liệt trên tất cả các mặt công tác cùng sự chung sức đồng lòng, nỗ lực phấn đấu, tranh thủ mọi thời cơ và thuận lợi, vượt qua mọi khó khăn và thách thức, UBND thành phố Cam Ranh tin tưởng rằng sẽ thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đặt ra và phấn đấu xây dựng thành phố Cam Ranh trở thành đô thị du lịch – logistic theo tinh thần Nghị quyết số 09-NQ/TW ngày 28/01/2022 của Bộ Chính trị./.

                                                                                                                                                                                                       (camranh.khanhhoa.gov.vn)

 

 

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn.vp@gmail.com | www.acvn.vn