Long An: Thị xã Kiến Tường phấn đấu đạt tiêu chí đô thị loại III vào năm 2025

07.07.2023 ACVN Office
Ngày 5/7, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn đã chủ trì Hội nghị thẩm định thị xã Kiến Tường, tỉnh Long An đạt tiêu chí đô thị loại III.

 

 

Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Tường Văn phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Theo nội dung Đề án, phạm vi và quy mô xét đánh giá nâng loại cho đô thị thị xã Kiến Tường có diện tích khoảng 204km2, bao gồm 3 phường và 5 xã. Dân số toàn đô thị năm 2021 là 51.620 người, bao gồm 50,2% dân số nội thị.

Sau khi được thành lập vào tháng 3/2013, thị xã đã phát huy tối đa thế mạnh, khai thác các tiềm năng theo định hướng cơ cấu kinh tế chủ yếu là thương mại, dịch vụ - công nghiệp, xây dựng - nông nghiệp. Trong những năm qua, địa phương đã nỗ lực trong việc xây dựng cơ sở hạ tầng đô thị và đạt được những kết quả đáng khích lệ trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội. Việc được công nhận là đô thị loại III sẽ giúp thị xã Kiến Tường định hướng phát triển và đầu tư nâng cấp về mọi mặt theo các tiêu chí cao hơn, qua đó mang lại bộ mặt đô thị văn minh, hiện đại và một cuộc sống tốt hơn cho người dân.

Hiện nay, thị xã Kiến Tường là đô thị lớn thứ 2 thuộc tỉnh Long An, có những lợi thế đặc biệt về giao thông vận tải, giao thương và được xác định là trung tâm của khu vực Đồng Tháp Mười. Trong những năm qua, thị xã Kiến Tường đã chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng dịch vụ, công nghiệp, xây dựng, giảm dần tỷ trọng nông nghiệp và thủy sản. Nhờ vậy, tỷ lệ lao động phi nông nghiệp ở Kiến Tường đã tăng lên 65,72%.

Trong giai đoạn 2019 – 2021, tốc độ tăng tưởng kinh tế bình quân là 14,2%. Thu nhập bình quân đầu người năm 2021 đạt 57,2 triệu đồng/người/năm, bằng 1,14 lần cả nước. Tỷ lệ hộ nghèo toàn đô thị giảm xuống còn 1,56%. Cân đối thu chi ngân sách là cân đối dư. Diện tích sàn nhà ở bình quân là 27,38m2/người. Tỷ lệ nhà kiên cố, khá kiên cố và bán kiên cố là 97,14%. Diện tích đất dân dụng bình quân đầu người đạt 123,28m2/người.

Tuy nhiên, thị xã Kiến Tường cũng còn 4 tiêu chí chưa đạt là mật độ dân số trung bình toàn đô thị (người/km2), công trình thể dục thể thao cấp đô thị, tỷ lệ nước thải đô thị được xử lý đạt quy chuẩn và đất cây xanh toàn đô thị. Mặc dù vậy, thị xã Kiến Tường vẫn đặt mục tiêu cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển đô thị đạt tiêu chí đô thị loại III trước năm 2025 và đạt tiêu chí đô thị loại II vào năm 2030.

 

               

Chủ tịch UBND thị xã Kiến Tường Nguyễn Văn Vũ trình bày một số nội dung của Đề án.

Về cơ bản, các thành viên của Hội đồng thẩm định đều nhất trí với chương trình phát triển của thị xã Kiến Tường. Tuy nhiên, các đơn vị cũng đã có một số ý kiến đóng góp để giúp địa phương sớm hoàn thiện các chỉ tiêu còn thiếu và còn yếu.

Trong đó, Cục Hạ tầng kỹ thuật Bộ Xây dựng đề nghị tăng cường công tác quản lý kiến trúc xây dựng, trồng thêm cây xanh đô thị, đầu tư vào hệ thống chiếu sáng và nâng cấp hạ tầng kỹ thuật còn yếu, đặc biệt là hệ thống xử lý nước thải. Cục Phát triển đô thị lưu ý địa phương giải quyết vấn đề mật độ dân số và chuyển dịch lao động phi nông nghiệp.

Vụ Pháp luật – Văn phòng Quốc hội đề nghị đảm bảo các quy chuẩn hiện hành về phân loại đô thị và đẩy mạnh phát triển công nghiệp, dịch vụ, du lịch. Vụ chính quyền địa phương – Bộ Nội vụ đề nghị bổ sung quy chuẩn quốc gia, quy chuẩn ngành vào căn cứ pháp lý, xem xét cơ cấu và tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế, đặc biệt làm rõ vai trò của nhóm ngành công nghiệp, dịch vụ và du lịch.

Bản đồ quy hoạch hạ tầng kỹ thuật của thị xã Kiến Tường.

Bộ Tài nguyên và Môi trường góp ý việc rà soát, thống nhất số liệu về diện tích tự nhiên trong các văn bản, làm rõ các phương án xử lý nước thải và bổ sung tỷ lệ của các bản đồ. Bộ Công thương lưu ý việc phát triển hạ tầng thương mại, làm rõ vai trò của đô thị với tỉnh Long An và động lực phát triển đô thị, từ đó sẽ vạch ra chiến lược phát triển phù hợp.

Bộ Quốc phòng đề nghị địa phương tránh xây dựng ở các khu vực được quy hoạch cho nhiệm vụ quốc phòng. Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch mong muốn thị xã quan tâm đầu tư hơn cho các công trình văn hóa – thể thao.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Chủ tịch tỉnh Long An Huỳnh Văn Sơn đã tiếp thu các ý kiến đóng góp của Hội đồng thẩm định và cam kết sẽ phối hợp với đơn vị tư vấn để sớm hoàn thiện các Đề án.

Kết luận Hội nghị, Thứ trưởng Nguyễn Tường Văn đánh giá hồ sơ đã có đầy đủ cơ sở pháp lý, mặc dù vẫn còn 4 tiêu chí chưa đạt, đặc biệt là tiêu chí mật độ dân số. Diện tích nội thị và diện tích đất đai để phát triển đô thị cũng còn thấp, động lực phát triển đô thị chưa rõ ràng. Nguồn lực phát triển của thị xã còn hạn chế, phụ thuộc nhiều vào ngân sách của tỉnh.

                                              Toàn cảnh Hội nghị.

Trong thời gian tới, Thứ trưởng đề nghị địa phương cần phải rà soát, hoàn thiện các bản đồ trong hồ sơ, đồng thời bổ sung các quy hoạch cấp trên làm cơ sở triển khai quy hoạch của thị xã, đặc biệt là quy hoạch tỉnh Long An. Bên cạnh đó, địa phương cũng phải xác định rõ nguồn lực phát triển và đề nghị tỉnh Long An bố trí hỗ trợ nguồn lực cho thị xã Kiến Tường. Về phía địa phương, thị xã cần phải tập trung đầu tư hạ tầng kỹ thuật, đặc biệt là đầu tư cho khu vực ngoại thị để thu hẹp sự chênh lệch với khu vực nội thị. Ngoài ra, Thứ trưởng cũng nhấn mạnh việc đầu tư phát triển yếu tố con người để phát triển đô thị nhanh hơn, mạnh hơn trong tương lai.

(baoxaydung.com.vn)

 

Video

Video

Video

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn.vp@gmail.com | www.acvn.vn