Sơ kết 2 năm thực hiện Đề án “Xây dựng thị xã Nghĩa Lộ thành thị xã văn hóa - du lịch giai đoạn 2021 - 2025”

01.09.2023 ACVN Office
UBND thị xã Nghĩa Lộ vừa tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thực hiện Đề án “Xây dựng thị xã Nghĩa Lộ thành thị xã văn hóa - du lịch giai đoạn 2021 - 2025”.

Bà Lê Thị Thanh Bình - Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Yên Bái phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị.

Sau hơn 2 năm tập trung triển khai mạnh mẽ các nhiệm vụ trong Đề án "Xây dựng thị xã Nghĩa Lộ thành thị xã văn hóa, du lịch giai đoạn 2021 - 2025” theo Quyết định 1859 ngày 30/8/2021 của Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái,  UBND thị xã  đã ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án với 33 chỉ tiêu và 76 nhiệm vụ cụ thể (trong đó có 37 nhiệm vụ về văn hóa, 39 nhiệm vụ về du lịch),

Thị xã đã giao cho 16 cơ quan, đơn vị, tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội và 14 xã, phường chủ trì thực hiện. Tính đến tháng 7/2023, thị xã đã đạt và vượt 18/33 chỉ tiêu, 8 chỉ tiêu đang thực hiện trong cả giai đoạn, 7 chỉ tiêu chưa đạt... Việc thực hiện Đề án đã góp phần giúp thị xã đạt nhiều kết quả quan trọng, toàn diện trên mọi lĩnh vực kinh tế - xã hội, nhất là văn hóa và du lịch, từng bước xây dựng điểm đến du lịch vùng văn hóa Mường Lò, khẳng định được vị trí trung tâm du lịch phía Tây của tỉnh. 

Thời gian tới, để hoàn thành xây dựng thị xã văn hóa, du lịch theo đúng lộ trình đề ra, thị xã sẽ tập trung tăng cường và nâng cao hiệu quả các hoạt động xúc tiến, quảng bá để mang hình ảnh mảnh đất và con người Nghĩa Lộ đến du khách trong và ngoài nước; tiếp tục tổ chức tốt các sự kiện, các hoạt động lễ hội văn hóa, du lịch gắn với khôi phục, bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa truyền thống, đặc biệt là Lễ hội Văn hóa - Du lịch Mường Lò hàng năm, đồng thời tiếp tục xây dựng các sản phẩm du lịch độc đáo, hấp dẫn đáp ứng nhu cầu của du khách…

                                                                                                                                                                                         Theo nguồn: (baoyenbai.com.vn)

 

Video

Video

Video

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn.vp@gmail.com | www.acvn.vn