Động lực tăng trưởng của thành phố Chí Linh

01.08.2023 ACVN Office
Từ mục tiêu trở thành đô thị thông minh, sinh thái và là đô thị động lực; trung tâm kinh tế, khoa học, văn hóa, du lịch, dịch vụ vùng phía bắc của tỉnh Hải Dương, nhiều yêu cầu mới đã đặt ra đối với hệ thống chính trị thành phố Chí Linh.

 

Một góc thành phố Chí Linh

Song, việc cấp ủy, chính quyền các cấp xác định rõ những hạn chế, bất cập và tập trung thực hiện các giải pháp phát huy nội lực đã giúp thành phố vượt qua thách thức, đạt và vượt nhiều chỉ tiêu Đại hội Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đề ra.

Chí Linh là đơn vị đầu tiên của tỉnh Hải Dương được phê duyệt Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố đến năm 2040 - mở ra định hướng rõ nét về tổ chức không gian đô thị và tầm nhìn phát triển mới.

Theo đó, thành phố được định vị mục tiêu chiến lược: Là đô thị thông minh-sinh thái xanh-đô thị nghỉ dưỡng, vui chơi và là đô thị động lực; trung tâm kinh tế, khoa học, văn hóa, du lịch, dịch vụ vùng phía bắc của tỉnh Hải Dương; phát triển công nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ.

Thành phố Chí Linh được định vị mục tiêu chiến lược: Là đô thị thông minh-sinh thái xanh-đô thị nghỉ dưỡng, vui chơi và là đô thị động lực; trung tâm kinh tế, khoa học, văn hóa, du lịch, dịch vụ vùng phía bắc của tỉnh Hải Dương; phát triển công nghiệp công nghệ cao và nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ.

Để vượt qua các thách thức, đạt các mục tiêu Đảng bộ thành phố nhiệm kỳ 2020-2025 đặt ra, các cấp ủy đã tập trung vào các nội dung, nhiệm vụ xây dựng Ðảng, góp phần đưa nhanh nghị quyết vào thực tiễn đời sống.

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Nguyễn Văn Hồng cho biết, Đảng bộ coi trọng nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu; siết chặt kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm công vụ của cán bộ, công chức gắn liền thực hiện ba khâu đột phá của thành phố, cũng như thực hiện xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp ở thành phố có nhiều đổi mới.

Chí Linh được tỉnh Hải Dương đánh giá đạt hiệu quả, chất lượng cao trong thực hiện quy trình và phê duyệt rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ, lãnh đạo quản lý các cấp trong nhiệm kỳ và giai đoạn tiếp theo. Công tác điều động, luân chuyển, bổ nhiệm cán bộ được tiến hành công khai, minh bạch, đúng quy trình, quy định, phù hợp với nguyện vọng cán bộ, đáp ứng thực tiễn.

Đồng thời, các cấp ủy toàn thành phố có nhiều giải pháp tốt trong xây dựng, nâng cao chất lượng tổ chức cơ sở đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên. Theo đó, Thành ủy Chí Linh là đơn vị đầu tiên của tỉnh Hải Dương chỉ đạo tổ chức thành công “Tuần đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022-2025” trong toàn Đảng bộ.

Theo đó, hơn 400 đại hội chi bộ trực thuộc các đảng bộ cơ sở được đồng loạt khai mạc bảo đảm đúng nguyên tắc, kế hoạch, hướng dẫn của Thành ủy và thành công tốt đẹp. Điều rất đáng ghi nhận là tất cả đại hội chi bộ đều bầu một lần đủ số lượng ban chi ủy, bảo đảm đúng cơ cấu, nhân sự cấp ủy chuẩn bị. Nhân sự là trưởng thôn, khu dân cư đã tái đắc cử và trúng cử bí thư chi bộ lần đầu với số phiếu tập trung cao, phản ánh tinh thần đổi mới, tập trung lãnh đạo, chỉ đạo hiệu quả của Thành ủy và đảng ủy cơ sở.

Thực tiễn cho thấy, nhiều năm qua với sự lãnh đạo và phối hợp của cấp ủy các cấp, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị thành phố được nâng lên rõ rệt. Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp thể hiện vai trò nòng cốt trong vận động, tạo sự đồng thuận xã hội trong thực hiện các mục tiêu của thành phố.

Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, sát hơn với thực tiễn và nhiệm vụ chính trị của địa phương. Ghi nhận từ các hội nghị tiếp dân, đối thoại trực tiếp của lãnh đạo thành phố và xã, phường cho thấy nhiều vấn đề ở các lĩnh vực “nóng” đã được quan tâm giải quyết như về thủ tục hành chính; thực hiện giải phóng mặt bằng các dự án; triển khai đầu tư các dự án hạ tầng giao thông kết nối vùng, kết nối liên tỉnh, các dự án hạ tầng khu công nghiệp; đẩy mạnh quảng bá, xúc tiến tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp đặc trưng của tỉnh…

Mới đây, lãnh đạo thành phố đã có cuộc đối thoại với hơn 200 đoàn viên, thanh niên. Từ đó tuổi trẻ thành phố đã hiến kế nhiều giải pháp trong hỗ trợ thanh niên lập nghiệp, khởi nghiệp; thu hút nguồn nhân lực chất lượng cao; phát triển đảng trong trường học.

Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Kiên cho biết, việc Ban Thường vụ Thành ủy ban hành giải pháp bảo đảm lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của Thành ủy, UBND thành phố và các xã, phường đã thể hiện rõ tinh thần trách nhiệm, quyết liệt, đúng luật, trách nhiệm phục vụ. Theo đó, sẽ xem xét xử lý trách nhiệm người đứng đầu nếu hai năm liên tiếp đơn vị không đạt được các chỉ tiêu, nhiệm vụ đề ra.

Trong quá trình thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, công tác giám sát, phản biện xã hội với cách làm khoa học, bài bản, sáng tạo đã góp phần làm cho phong trào nhân dân hiến đất, hiến tài sản làm đường giao thông, công trình phúc lợi trên địa bàn được triển khai hiệu quả.

Thành phố đầu tư nhiều hơn nữa cho giáo dục, phát triển con người, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đồng thời, chú trọng thực hiện các dự án mang lại lợi ích cho người dân, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân...

Bí thư Thành ủy Chí Linh Hoàng Quốc Thưởng

Thành phố đã bố trí và huy động nhiều nguồn lực để đầu tư các dự án chỉnh trang đô thị, phát triển giao thông, trường học, phát triển hạ tầng số, đô thị thông minh, thiết chế văn hóa, nông thôn mới kiểu mẫu; tích cực phối hợp triển khai các dự án trọng điểm: đường vào di tích Kiếp Bạc; đường dẫn cầu Đồng Việt kết nối với tỉnh Bắc Giang; dự án khu đô thị sinh thái Chí Linh..., mở ra cánh cửa giao thương và không gian đô thị mới. Chí Linh đang tiếp tục là một môi trường hấp dẫn thu hút nhiều nhà đầu tư với các dự án động lực lớn.

Qua nửa nhiệm kỳ Đảng bộ thành phố kiên trì, sáng tạo với mục tiêu “Thích ứng linh hoạt, tăng trưởng bứt phá”, Chí Linh đã tạo được những dấu ấn nổi bật, kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Công tác giải phóng mặt bằng các dự án, công trình trọng điểm cho quy hoạch chung thành phố được tiến hành hiệu quả; lĩnh vực văn hóa-xã hội chuyển biến rõ nét.

Những năm qua, Đảng bộ thành phố đã hoàn thành vượt mức 7 chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội của nhiệm kỳ đề ra. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị của Chí Linh luôn được xếp ở tốp đầu của tỉnh Hải Dương.

Bí thư Thành ủy Chí Linh Hoàng Quốc Thưởng cho biết, thành phố đang triển khai các giải pháp nhằm tiếp tục huy động sức mạnh tổng hợp của Đảng bộ phát triển kinh tế-xã hội. Theo đó, thành phố đầu tư nhiều hơn nữa cho giáo dục, phát triển con người, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; đồng thời, chú trọng thực hiện các dự án mang lại lợi ích cho người dân, không ngừng nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho nhân dân...

(Theo nhandan.vn)

 

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn.vp@gmail.com | www.acvn.vn