Thị xã An Nhơn xây dựng và phát triển đô thị tiến lên thành phố

26.12.2023 ACVN Office
Sau 12 năm thành lập thị xã và 2 năm sau khi được công nhận là đô thị loại III, An Nhơn đang thực hiện các mục tiêu xây dựng và phát triển thị xã trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025.

An Nhơn xây dựng và phát triển đô thị tiến lên thành phố

Sự cần thiết lập điều chỉnh cục bộ

Năm 2019, Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung đô thị An Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035 được UBND tỉnh Bình Định phê duyệt tại Quyết định số 4252, ngày 14/11/2019. Từ đó đến nay, thị xã An Nhơn tiến hành lập chương trình phát triển đô thị; tiến hành các thủ tục lập các đồ án quy hoạch phân khu và quy hoạch chi tiết; lập dự án đầu tư và đầu tư phát triển các khu dân cư, các khu đô thị mới.

Đã có 11 dự án với tổng diện tích 64ha cơ bản đã hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật bằng nguồn vốn ngân sách Nhà nước và có 6 dự án với tổng diện tích 92ha cơ bản đã hoàn thành đầu tư hạ tầng kỹ thuật bằng nguồn vốn tư nhân; 6 dự án với tổng diện tích 88ha đang lập các thủ tục, hồ sơ đầu tư theo quy định đã góp phần mở rộng không gian khu đô thị tăng trên 244ha so với năm 2019.

Thị xã An Nhơn được Chính phủ quyết định thành lập theo Nghị quyết số 101, ngày 28/11/2011

Tuy nhiên, hiện nay hướng tuyến dự án Đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông qua 4 xã, phường (Nhơn Phúc, Nhơn Thọ, Nhơn Lộc, Nhơn Hòa) của thị xã An Nhơn làm ảnh hưởng đến 3 đồ án: Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung đô thị An Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035 được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 4252, ngày 14/11/2019; Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị An Thái, thị xã An Nhơn được UBND thị xã phê duyệt tại Quyết định số 4275, ngày 07/7/2020; Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Nhơn Hòa, thị xã An Nhơn được UBND tỉnh phê duyệt tại Quyết định số 1810, ngày 27/5/2016; ảnh hưởng đến các tuyến tiêu thoát lũ trên địa bàn và hành lang thoát lũ hồ Núi Một – sông An Tượng.

Do đó, cần thiết tiến hành điều chỉnh cục bộ đồ án Điều chỉnh quy hoạch chung đô thị An Nhơn, tỉnh Bình Định đến năm 2035 theo hướng trên, để công tác đầu tư và kêu gọi đầu tư xây dựng đô thị An Nhơn trở thành thành phố là cần thiết.

Mục tiêu xây dựng phát triển đô thị

An Nhơn sẽ là đô thị thuộc tiểu vùng số 1 theo định hướng quy hoạch xây dựng vùng tỉnh với chức năng là một trong những trung tâm kinh tế, văn hóa phía Nam của tỉnh Bình Định. Là đô thị vệ tinh của thành phố Quy Nhơn và vùng phụ cận, định hướng phát triển công nghiệp trên lợi thế về đầu mối giao thông của Quốc lộ 1, Quốc lộ 19, 19B. Phát triển du lịch gắn với văn hóa, lịch sử Chămpa, Thành Hoàng Đế.

Cửa ngõ ra vào đô thị thị xã An Nhơn thay đổi từng ngày

Cập nhập kịp thời các nội dung thay đổi trong quy hoạch vùng tỉnh, quy hoạch Quốc gia vào kỳ điều chỉnh cục bộ kỳ này bao gồm: Dự án thành phần đoạn Hoài Nhơn - Quy Nhơn thuộc dự án Xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025; Quy hoạch sử dụng đất tại địa phương; kế hoạch quản lý lũ tổng hợp lưu vực sông Kôn – sông Hà Thanh. Khoanh vùng, bổ sung, xác định vị trí các dự án quy hoạch chi tiết, dự án đầu tư xây dựng, phát triển đô thị, phục vụ kịp thời công tác quản lý nhà nước và đầu tư xây dựng. Bổ sung, mở rộng không gian nội thị phù hợp với định hướng thành lập thành phố An Nhơn đến năm 2025. Bổ sung, mở rộng và làm rõ thêm ranh giới khu vực nội thị đến 2025 của đô thị.

Cụ thể hóa và tăng cường tính khả thi để triển khai các quy hoạch phân khu, quy hoạch chi tiết, các chương trình phát triển và kêu gọi đầu tư xây dựng đô thị. Làm cơ sở để điểu chỉnh, hoàn thiện chương trình phát triển đô thị, quy chế kiến trúc đô thị và hoàn thiện bổ sung các nội dung quản lý xây dựng khác theo quy hoạch. Thị xã An Nhơn sẽ có quy mô dân số, đến năm 2025 có khoảng 205.000 người và đến năm 2035 có khoảng 235.000 người.

Định hướng mô hình phát triển đô thị đơn trung tâm, đa cực, phát triển theo hệ thống giao thông

Ông Bùi Văn Cư - Phó Chủ tịch Thường trực UBND thị xã An Nhơn cho biết: Định hướng mô hình phát triển đô thị đơn trung tâm, đa cực, phát triển theo hệ thống giao thông, bao gồm: Khu vực trung tâm đô thị là phường Bình Định; các khu vực phát triển bao gồm một phần Nhơn Hưng, Nhơn An, một phần Nhơn Hoà. Cực phát triển phía Bắc xác định Phường Đập Đá làm hạt nhân phát triển, các khu vực xung quanh bao gồm Nhơn Thành, Nhơn Hậu, Nhơn Mỹ, Nhơn An, một phần Nhơn Hưng, bổ sung thêm Nhơn Phong. Cực phát triển mới ở phía Nam là Nhơn Hòa, hỗ trợ cho khu vực Bình Định, Nhơn Thọ và hành lang công nghiệp dọc Quốc lộ 19. Cực phát triển phía Tây lấy Nhơn Phúc làm cực phát triển, hỗ trợ các xã Nhơn Khánh, Nhơn Lộc, trục tác động là ĐT.636 (Gò Bồi – Lai Nghi).

Thị xã An Nhơn được Chính phủ quyết định thành lập theo Nghị quyết số 101, ngày 28/11/2011 và năm 2020, thị xã An Nhơn được Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 219, ngày 2/3/2021 công nhận thị xã An Nhơn là đô thị loại III.

UBND tỉnh Bình Định đã có Tờ trình gửi Bộ Xây dựng về việc thẩm định, công nhận kết quả rà soát, đánh giá thị xã An Nhơn theo tiêu chí đô thị loại III và quyết định công nhận khu vực dự kiến thành lập phường thuộc thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định đạt tiêu chuẩn trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị loại III.

Năm 2020, thị xã An Nhơn được Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Quyết định số 219, ngày 2/3/2021 công nhận thị xã An Nhơn là đô thị loại III.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Nguyễn Tự Công Hoàng thông tin: Đến nay, sau 12 năm thành lập thị xã và 2 năm sau khi được công nhận là đô thị loại III, nhằm cụ thể hóa mục tiêu xây dựng và phát triển thị xã An Nhơn trở thành thành phố trực thuộc tỉnh trước năm 2025, thì việc lập báo cáo rà soát, đánh giá thị xã An Nhơn theo tiêu chí đô thị loại III và trình độ phát triển cơ sở hạ tầng đô thị của khu vực dự kiến thành lập các phường thuộc thị xã An Nhơn, tỉnh Bình Định theo quy định tại khoản 5, Điều 1 của Nghị quyết số 26, ngày 21/9/2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị quyết số 1210/2016/UBTVQH13 về phân loại đô thị là cần thiết, phù hợp với định hướng quy hoạch đô thị và chương trình phát triển đô thị các cấp; là một trong những cơ sở pháp lý để thành lập phường, thành lập thành phố trực thuộc tỉnh theo quy định pháp luật hiện hành.

(Theo baoxaydung.com.vn)

 

Video

Video

Video

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn.vp@gmail.com | www.acvn.vn