TP Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương

01.01.2024 ACVN Office
Tối 31/12/2023, Thành ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN TP Cần Thơ long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 20 năm thành lập TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương (1/1/2004 - 1/1/2024). Đây là sự kiện chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ, là dịp để ôn lại, khơi dậy và phát huy giá trị truyền thống lịch sử cách mạng vẻ vang, khẳng định những kết quả và thành tựu đạt được trong 20 năm xây dựng và phát triển.

Nhằm ghi nhận, biểu dương và tôn vinh những đóng góp của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ, Chủ tịch nước đã ban hành Quyết định tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhất cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP Cần Thơ đã có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế - xã hội, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Tham dự có ông Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; nguyên lãnh đạo Trung ương, địa phương, lãnh đạo TP Cần Thơ cùng 10.000 đại biểu tham dự gồm khách mời Trung ương, các tỉnh, thành, bạn bè trong nước, quốc tế và nhân dân trong và ngoài thành phố.

Tại Kỳ họp lần thứ 4, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XI đã thông qua Nghị Quyết số 22, về việc chia và điều chỉnh địa giới hành chính một số tỉnh, trong đó chia tỉnh Cần Thơ thành TP Cần Thơ trực thuộc Trung ương và tỉnh Hậu Giang. Theo đó, ngày 1/1/2004, TP Cần Thơ chính thức được thành lập và đi vào hoạt động. Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Cần Thơ đã phát huy truyền thống cách mạng, một lòng đoàn kết, không ngừng nỗ lực phấn đấu xây dựng thành phố ngày càng văn minh, hiện đại, xứng tầm là trung tâm vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Lễ kỷ niệm được tổ chức hướng đến cổ vũ, động viên, tạo động lực trong phong trào thi đua lao động sản xuất, phát huy mạnh mẽ tinh thần chủ động, sáng tạo, ý chí tự lực, tự cường của Đảng bộ, chính quyền, quân và dân TP Cần Thơ, đồng thời để quảng bá và giới thiệu hình ảnh, con người, văn hoá của TP Cần Thơ đến nhân dân cả nước và du khách nước ngoài.

Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng phát biểu

Phát biểu tại Lễ kỷ niệm, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam Võ Văn Thưởng nhấn mạnh, 20 năm qua, Đảng bộ và nhân dân Cần Thơ luôn nêu cao truyền thống đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường, năng động, sáng tạo, nắm bắt thời cơ, vượt qua khó khăn, thách thức, đạt được nhiều thành tựu quan trọng và khá toàn diện... đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước.

Cùng với phát triển kinh tế, lĩnh vực văn hoá, xã hội có nhiều tiến bộ. Công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, có nhiều đổi mới, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng bộ thành phố được tăng cường, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Ông Võ Văn Thưởng cho biết, những thành tựu to lớn mà thành phố đạt được trong 20 năm qua khẳng định đường lối đúng đắn của Đảng, Nhà nước về phát triển TP Cần Thơ, sự nỗ lực phấn đấu không ngừng nghỉ của các cấp, các ngành và nhân dân,

Để xây dựng Cần Thơ trở thành thành phố trung tâm vùng, sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc sông nước vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Chủ tịch nước bày tỏ sự đồng tình cao với phương hướng, nhiệm vụ mà Đảng bộ thành phố đã đề ra và đề nghị các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên và mỗi người dân TP Cần Thơ cần nhận thức sâu sắc vai trò, vị trí, tầm quan trọng của Cần Thơ trong phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh đối với cả vùng Đồng bằng sông Cửu Long và của đất nước; thực hiện hiệu quả các chủ trương, chính sách của Trung ương đối với vùng Đồng bằng sông Cửu Long và thành phố, nhất là Nghị quyết 59 của Bộ Chính trị khóa XII về xây dựng và phát triển TP Cần Thơ đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ XIV; phát huy tối đa tiềm năng, lợi thế của thành phố, vai trò trung tâm vùng, vị trí cửa ngõ của vùng hạ lưu sông Mekong; cùng với phát huy truyền thống yêu nước, cách mạng của nhân dân, di sản văn hoá đặc sắc của thành phố miền sông nước.

Bên cạnh đó, tập trung đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường ứng dụng khoa học - công nghệ cao, công nghệ xanh, công nghệ sạch, công nghệ tái tạo, phát triển kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn,… tạo ra năng lực sản xuất mới, giá trị hàng hóa, dịch vụ gia tăng cao, có khả năng cạnh tranh trong nước và quốc tế; thực sự trở thành trung tâm của vùng về dịch vụ thương mại, du lịch, logistics, công nghiệp chế biến, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, giáo dục và đào tạo, y tế chuyên sâu, khoa học - công nghệ, văn hoá, thể thao; là đô thị hạt nhân, một cực tăng trưởng của vùng Đồng bằng sông Cửu Long và cả nước, góp phần kết nối nước ta với các nước thuộc Tiểu vùng sông Mekong. Tiếp tục cải cách hành chính, có cơ chế, chính sách phù hợp huy động nguồn lực trong và ngoài nước cho phát triển thành phố. Tập trung nâng cao chất lượng giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ, y tế; tạo nguồn nhân lực cao cho thành phố và cả vùng. Quan tâm nhiều hơn việc bảo tồn, phát huy giá trị văn hoá cao đẹp của các dân tộc, xây dựng đời sống mới; bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khoẻ nhân dân. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, chăm lo gia đình chính sách, người có công với nước, các đối tượng yếu thế trong xã hội; nâng cao toàn diện đời sống của nhân dân, phấn đấu không còn hộ nghèo.

Coi trọng công tác quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường, chủ động có giải pháp cụ thể, thiết thực, phù hợp từ trong quy hoạch, xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, các công trình phục vụ đời sống dân sinh, thay đổi cách sản xuất cho phù hợp với biến đổi khí hậu... Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ có năng lực, trình độ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, đáp ứng tốt hơn yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Với vị trí quan trọng của thành phố trong vùng Đồng bằng sông Cửu Long, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng lưu ý TP Cần Thơ phải không ngừng tăng cường quốc phòng, an ninh, giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội; xây dựng khu vực phòng thủ, thế trận quốc phòng toàn dân, gắn với thế trận an ninh nhân dân, “thế trận lòng dân” vững chắc. Kết hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa phát triển kinh tế với bảo vệ Tổ quốc. Tập trung giải quyết hiệu quả những vấn đề an ninh phức tạp ngay từ cơ sở, không để hình thành “điểm nóng”, bảo đảm môi trường an toàn, ổn định nhằm thu hút đầu tư, phát triển kinh tế - xã hội.

Phát huy truyền thống của thành phố anh hùng, cùng với những thành tựu to lớn đạt được sau 20 năm thành lập, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng tin tưởng rằng Đảng bộ và nhân dân TP Cần Thơ sẽ tiếp tục giành được nhiều kết quả to lớn hơn nữa; không ngừng phấn đấu để xây dựng, phát triển TP Cần Thơ thành thành phố sinh thái, văn minh, hiện đại, mang đậm bản sắc văn hóa sông nước; xứng đáng là trung tâm động lực, là đô thị hạt nhân vùng Đồng bằng sông Cửu Long; để mọi người luôn nhớ “Cần Thơ gạo trắng nước trong - Ai đi đến đó lòng không muốn về”, Cần Thơ vì cả vùng, cả nước - Cả vùng, cả nước vì Cần Thơ.

Dẫn đầu đoàn diễu hành là Khối Nghi thức với hình ảnh lá cờ Đảng, cờ Nước, chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, thể hiện và khẳng định vai trò lãnh đạo của Đảng, của Bác Hồ và sự đoàn kết chung lòng của toàn dân tộc trên bước đường xây dựng, phát triển của cả nước nói chung và TP Cần Thơ nói riêng. 

Diễu hành của Khối Lực lượng vũ trang thành phố, thể hiện ý chí không ngừng học tập, rèn luyện và nâng cao chất lượng về mọi mặt, đáp ứng mọi yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới với phương châm huấn luyện: “vượt nắng thắng mưa, say sưa luyện tập”, “nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Chào đón Khối Dân quân tự vệ của các xã, phường, thị trấn thuộc TP Cần Thơ tiến vào lễ đài.

Phần diễu hành của đội hình của lực lượng Công an TP Cần Thơ. Trong 20 năm qua, lực lượng Công an thành phố luôn đồng hành cùng Nhân dân trong quá trình xây dựng và phát triển thành phố Cần Thơ. Cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố luôn nỗ lực nâng cao bản lĩnh chính trị, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để đáp ứng yêu cầu công tác trong thời kì đổi mới và hội nhập quốc tế.

Phần diễu hành của Khối Phụ nữ TP Cần Thơ. Với trên 195 ngàn hội viên, 20 năm qua, các tầng lớp phụ nữ thành phố đã có nhiều đóng góp quan trọng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

Lễ kỷ niệm được tổ chức trang trọng, kết hợp giữa phần lễ, diễu hành và chương trình nghệ thuật đặc sắc, có tính khái quát cao và đậm nét về văn hóa, tinh thần và ý chí của con người Cần Thơ qua chặng đường 20 năm xây dựng và phát triển.

Nội dung chương trình nghệ thuật đặc biệt “Hương sắc Tây Đô” tại lễ kỷ niệm.

(Theo cantho.gov.vn)

Chương trình được dàn dựng công phu, thể loại biểu diễn đa dạng (ca nhạc, ca cổ, hoạt cảnh, mashup, dân ca...), quy mô hoành tráng.

Chương trìnhsử dụng hệ thống thiết bị âm thanh ánh sáng và công nghệ trình chiếu hiện đại (drone linght; mapping...), với sự tham gia của nhiều nghệ sĩ.

Chương trình kết hợp giữa biểu diễn âm nhạc và trình diễn thời trang cùng với màn bắn pháo hoa đặc sắc.

 

 

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn.vp@gmail.com | www.acvn.vn