Thành phố Phủ Lý đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì và Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023

01.01.2024 ACVN Office
Sáng ngày 28/12, Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Phủ Lý long trọng tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Độc lập hạng Nhì và tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023.

Đến dự, chúc mừng có các đồng chí: Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Mai Tiến Dũng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, nguyên Bí thư Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành và các huyện, thị xã; lãnh đạo, nguyên lãnh đạo thành phố Phủ Lý, cùng đông đảo cán bộ, chuyên viên các phòng, ban, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trên địa bàn thành phố. 

Các đại biểu dự hội nghị. Ảnh: Lê Dũng

Năm 2023, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, tạo điều kiện của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các sở, ban, ngành, thành phố Phủ Lý tập trung thực hiện đổi mới công tác thi đua, khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 49-CT/TU ngày 13/8/2014 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về việc thực hiện Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới công tác thi đua, khen thưởng gắn với đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo của Thành ủy, UBND thành phố, các cơ quan, đơn vị, UBND các phường, xã trên địa bàn đã cụ thể hóa mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ công tác thi đua, khen thưởng bảo đảm phù hợp với tình hình thực tế của đơn vị mình. Phong trào thi đua của thành phố đã phát triển rộng khắp, tập trung giải quyết các vấn đề khó khăn, phức tạp, thực hiện đồng bộ các giải pháp góp phần tạo bước chuyển biến mạnh mẽ trong các phong trào thi đua, bám sát nhiệm vụ chính trị, bảo đảm thiết thực, hiệu quả với nhiều hình thức và nội dung phong phú.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền luật và các văn bản quy phạm pháp luật về công tác thi đua, khen thưởng, qua đó góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, nhân dân về vị trí, vai trò của công tác thi đua, khen thưởng. Công tác thi đua, khen thưởng được thực hiện đúng quy định của Luật Thi đua, khen thưởng và các văn bản hướng dẫn của cấp trên. Kịp thời khen thưởng những cá nhân, tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Lê Dũng

Chất lượng thi đua, khen thưởng thường xuyên, chuyên đề, đột xuất từng bước được nâng cao, kịp thời động viên, tôn vinh các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua yêu nước. Công tác thi đua, khen thưởng đã tạo đòn bẩy trong phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố lòng tin của quần chúng nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và quản lý của Nhà nước; góp phần xây dựng thành phố Phủ Lý giàu mạnh, văn minh, hiện đại.

Phát huy kết quả và những thành tựu đã đạt được trong thời gian qua, với truyền thống của quê hương Phủ Lý anh hùng, Đảng bộ, chính quyền, quân và dân Thành phố Phủ Lý sẽ nêu cao tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, thực hiện thắng lợi những mục tiêu, nhiệm vụ mà Đảng bộ thành phố đề ra, xây dựng Phủ Lý trở thành thành phố thông minh, năng động và hiện đại.

Với thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác, góp phần vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc, ngày 2/6/2023, Chủ tịch nước đã ký Quyết định số 586/QĐ-CTN tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Phủ Lý.

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phủ Lý đọc diễn văn tại buổi lễ.

Tại Lễ đón nhận Huân chương, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy đã trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Phủ Lý.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh thừa ủy quyền của Chủ tịch nước trao Huân chương Độc lập hạng Nhì cho Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Phủ Lý.

Đồng chí Lê Thị Thủy, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tặng hoa chúc mừng Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Phủ Lý.

Phát biểu chúc mừng và chỉ đạo tại Lễ đón nhận Huân chương, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Lê Thị Thủy ghi nhận và đánh giá cao những thành tích mà thành phố Phủ Lý đã đạt được trong những năm qua. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy nhấn mạnh: Những kết quả mà Đảng bộ và nhân dân thành phố đạt được trong chặng đường qua là dấu mốc quan trọng trong quá trình phát triển của thành phố; là tiền đề, là động lực để thành phố Phủ Lý tiếp tục xây dựng và phát triển trong chặng đường tới.

Để phát huy vị thế là đô thị trung tâm của tỉnh, với mục tiêu đến năm 2030 đạt tiêu chí Đô thị loại I trực thuộc tỉnh Hà Nam và xây dựng thành phố Phủ Lý trở thành đô thị phát triển đồng bộ theo hướng tăng trưởng xanh, thông minh, bền vững; trở thành hạt nhân, động lực thúc đẩy phát triển đô thị, kinh tế - xã hội của các địa phương trong tỉnh và của cả tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đề nghị Đảng bộ, chính quyền, quân và dân thành phố Phủ Lý tiếp tục phát huy truyền thống vẻ vang của quê hương Phủ Lý Anh hùng, Đảng bộ, chính quyền thành phố lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện đồng bộ, nghiêm túc, hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp, quyết tâm phấn đấu thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội thành phố lần thứ XXIII, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XX đã đề ra. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng trên các lĩnh vực: tư tưởng; tổ chức bộ máy; kiểm tra giám sát; dân vận; nội chính; xây dựng chính quyền, MTTQ và các đoàn thể.

Đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết, Kết luận Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII, XIII) về xây dựng, chỉnh đốn đảng và hệ thống chính trị gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; chăm lo xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; đẩy mạnh công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu. Lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, phường trên địa bàn thành phố giai đoạn 2023-2025 bảo đảm đồng bộ, kịp thời, hiệu quả. Chủ động chuẩn bị nhân sự đại hội đảng bộ các cấp của thành phố, nhiệm kỳ 2025-2030, bảo đảm có sự kế thừa, đổi mới và phát triển.

Chủ động, sáng tạo, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp đột phá để phát triển kinh tế nhanh và bền vững; chủ yếu dựa vào khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo để thành phố Phủ Lý sớm trở thành Đô thị thông minh, hiện đại, là trung tâm đổi mới sáng tạo của tỉnh. Thành phố phải đi đầu trong chuyển đổi số, phát triển kinh tế số; kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; bảo đảm phát triển bền vững 3 trụ cột: Kinh tế - Xã hội - Môi trường. Tích cực, chủ động liên kết với các địa phương trong vùng, trong khu vực và chủ động hội nhập quốc tế để phát triển kinh tế toàn diện. Đẩy mạnh thu hút và nâng cao hiệu quả sử dụng các nguồn lực cho phát triển kết cấu hạ tầng, nhất là hạ tầng giao thông kết nối, giao thông trọng điểm; hạ tầng thương mại, dịch vụ; hạ tầng đô thị khang trang, sáng, xanh, sạch đẹp.

Đẩy mạnh phát triển văn hoá gắn với phát triển kinh tế; xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị; giữ gìn và phát huy giá trị truyền thống, nét đẹp của người Phủ Lý văn minh, thanh lịch. Tiếp tục giữ vững vị trí lá cờ đầu về chất lượng giáo dục và đào tạo; quan tâm công tác đào tạo nghề, giải quyết việc làm, thu hút nguồn nhân lực về làm việc, tăng dân số cơ học, đáp ứng yêu cầu phát triển của thành phố. Nâng cao chất lượng y tế, bảo đảm chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. Thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; nâng cao đời sống của người dân.

Nâng cao chất lượng và trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức, nhất là người đứng đầu. Đẩy mạnh cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh; tăng cường kỷ luật, kỷ cương. Đảm bảo công khai, minh bạch các hoạt động của các cơ quan và phục vụ người dân, doanh nghiệp ngày càng tốt hơn.

Tiếp tục đổi mới hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội hướng về cơ sở, thiết thực, hiệu quả. Đẩy mạnh tuyên truyền, vận động đoàn viên, hội viên và nhân dân chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước; tích cực tham gia các phong trào thi đua yêu nước; các cuộc vận động, nhất là Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới - Đô thị văn minh", tạo được sự đồng thuận, thống nhất cao và ủng hộ của người dân trong công tác giải phóng mặt bằng phục vụ các dự án phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Vận động nhân dân tiếp tục đóng góp công sức, trí tuệ để xây dựng và phát triển thành phố Phủ Lý và quê hương Hà Nam ngày càng giàu đẹp văn minh.

Đồng chí Nguyễn Anh Chức, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh tặng Cờ thi đua của Chủ tịch UBND tỉnh cho các đơn vị tiêu biểu xuất sắc năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Đức Toàn, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố Phủ Lý trao tặng tập thể lao động tiên tiến năm 2023.

Đồng chí Nguyễn Thị Phúc Thảo, Phó Bí thư Thành ủy Phủ Lý trao danh hiệu tập thể Lao động tiên tiến năm 2023 cho các đơn vị.

Đồng chí Chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý Trương Quốc Bảo trao tặng Giấy khen cho các tập thể tiêu biểu năm 2023.

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2023, nhiều tập thể, cá nhân của thành phố Phủ Lý được UBND tỉnh và các cấp khen thưởng. Trong đó, 6 tập thể được UBND tỉnh tặng Cờ thi đua, 5 tập thể đạt danh hiệu Đơn vị Quyết thắng, 14 đơn vị đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, 18 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen và hàng nghìn tập thể, cá nhân được các cấp khen thưởng.

Cũng tại buổi lễ, thay mặt Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ thành phố Phủ Lý, đồng chí Trương Quốc Bảo, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Phủ Lý đã phát động phong trào thi đua năm 2024. 

(Theo baohanam.com.vn)

 

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn.vp@gmail.com | www.acvn.vn