Thị xã Mỹ Hào xây dựng đô thị thông minh gắn với chuyển đổi số

25.04.2024 ACVN Office
Thị xã Mỹ Hào xác định không chỉ là đô thị của tỉnh Hưng Yên mà còn là một thành phố lớn cùng sự phát triển của Thủ đô Hà Nội.

Mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của thị xã Mỹ Hào xác định không chỉ là đô thị của tỉnh Hưng Yên mà có tầm nhìn xa hơn là trở thành một thành phố lớn gắn với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội... Việc xây dựng thị xã Mỹ Hào trở thành đô thị thông minh gắn với chuyển đổi số là một yêu cầu cấp thiết, có ý nghĩa quan trọng với mục tiêu xây dựng, phát triển bền vững của thị xã Mỹ Hào nói riêng và tỉnh Hưng Yên nói chung.

Toàn cảnh thị xã Mỹ Hào

Trong phát triển kinh tế - xã hội, năm 2023 thị xã Mỹ Hào đã thu được nhiều thành tựu đáng phấn khởi, tổng giá trị sản xuất ước đạt gần 37.000 tỷ đồng, bằng 100,2% kế hoạch năm 2023, tăng 9,6% so với năm 2022. Cơ cấu kinh tế: Nông nghiệp - Công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp - thương mại, dịch vụ là: 1,9% - 64,2% - 33,9%. Giá trị hàng xuất khẩu ước đạt 169 triệu USD, bằng 102,4% kế hoạch năm 2023, tăng 9,7% so với năm 2022. Mỹ Hào xác định không chỉ là đô thị của tỉnh Hưng Yên mà có tầm nhìn xa hơn là trở thành một thành phố lớn gắn với sự phát triển của Thủ đô Hà Nội.

Đối với công tác đầu tư xây dựng, thời gian qua, Mỹ Hào đẩy nhanh tiến độ đầu tư xây dựng các dự án hạ tầng đô thị theo quy hoạch nhằm hoàn thiện tiêu chí đô thị loại III, đầu tư các công trình trọng điểm mang tính lan tỏa, thúc đẩy phát triển thị xã Mỹ Hào nói riêng, khu vực phía Đông Bắc tỉnh Hưng Yên nói chung… Với nhiều cơ chế, chính sách ưu đãi, đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, cải thiện môi trường kinh doanh nhằm thu hút đầu tư, năm 2023, Mỹ Hào hoàn thành đưa vào sử dụng 06 công trình xây dựng cơ bản; đôn đốc hoàn thiện 09 công trình; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng 03 công trình; chuẩn bị nguồn lực để đầu tư 03 công trình; đầu tư từ ngân sách 07 công trình đường giao thông; chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ xây dựng 05 công trình giao thông; bàn giao đưa vào sử dụng 03 công trình giao thông.

Trong những năm qua, thị xã Mỹ Hào nói riêng, tỉnh Hưng Yên nói chung đã thu hút được nhiều dự án lớn đầu tư tại các khu công nghiệp, khu đô thị trên địa bàn. Đặc biệt, Mỹ Hào đã ưu tiên thu hút các dự án công nghệ cao, công nghiệp hỗ trợ, công nghiệp công nghệ số, giá trị gia tăng cao, có tác động lan tỏa và kết nối chuỗi cung ứng giá trị trong nước và toàn cầu.

Trong Kế hoạch phát triển chính quyền số, chuyển đổi số và đảm bảo an toàn thông tin mạng trên địa bàn, năm 2023, thị xã Mỹ Hào đặt mục tiêu từng bước thực hiện chuyển đổi hoạt động của các cơ quan Nhà nước lên môi trường số, coi chuyển đổi số là bắt buộc, mang tính mặc định; tập trung vào các hoạt động phát triển, kết nối, chia sẻ, khai thác dữ liệu phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính quyền số, kinh tế số và xã hội số; lấy người dân, doanh nghiệp làm trung tâm, giảm bớt thủ tục hành chính, cung cấp các dịch vụ số mọi lúc, mọi nơi, thân thiện, dễ sử dụng.

Để thực hiện, trước tiên cần phát huy vai trò của Ban Chỉ đạo chuyển đổi số thị xã để từng bước nâng cao nhận thức số đối với cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan Nhà nước. Đồng thời, xây dựng thể chế số, tuyên truyền, hướng dẫn, thúc đẩy người dân, doanh nghiệp ứng dụng các nền tảng số và sử dụng các dịch vụ công trực tuyến nhằm phát triển kinh tế số, xã hội số của thị xã.

Một góc thị xã Mỹ Hào

Bên cạnh đó, thị xã cần phát triển hạ tầng số, nâng cấp hoàn thiện hạ tầng kĩ thuật công nghệ thông tin; ứng dụng các dịch vụ, công nghệ đô thị thông minh tạo nền tảng cho phát triển các thành phần liên quan của đô thị thông minh Mỹ Hào; tiếp tục thực hiện lộ trình chuyển đổi số, số hóa tài liệu, cung cấp danh mục dữ liệu đã được số hóa. Ngoài ra, để xây dựng nền tảng số, thị xã cần tiếp tục sử dụng các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu chuyên ngành phục vụ trong giải quyết thủ tục hành chính giữa người dân, doanh nghiệp với cơ quan Nhà nước các cấp.

Đặc biệt, thị xã đẩy mạnh phát triển doanh nghiệp số, chuyển đổi số trong doanh nghiệp, xây dựng môi trường thương mại điện tử, sản xuất thông minh để nâng cao năng lực cạnh tranh trong phát triển kinh tế; hướng đến xây dựng và phát triển xã hội số mạnh mẽ trong cộng đồng.

Xác định xây dựng đô thị thông minh cần có sự nghiên cứu thận trọng, chặt chẽ. UBND thị xã sẽ bám sát sự chỉ đạo, định hướng của các cơ quan ở Trung ương và tỉnh Hưng Yên; bảo đảm phù hợp với xu hướng chung; có kế hoạch và lộ trình cụ thể cùng các bước đi vững chắc nhằm phát huy tối đa các nguồn lực và hiệu quả trong việc xây dựng và phát triển địa phương theo hướng ngày càng thông minh, văn minh, đáng sống.

(Theo congthuong.vn)

 

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn.vp@gmail.com | www.acvn.vn