Nghiên cứu trao đổi

 • Phát triển kinh tế đô thị với quy hoạch đô thị - Kinh nghiệm từ TP Hồ Chí Minh

  Phát triển kinh tế đô thị với quy hoạch đô thị - Kinh nghiệm từ TP Hồ Chí Minh

  20.05.2017 ACVN Office
  Muốn đánh giá được đầy đủ và chính xác hiệu quả của quy hoạch đô thị với phát triển kinh tế đô thị hiện nay có khá nhiều hướng tiếp cận, với kinh nghiệm sau nhiều năm tham gia công tác trong chuyên ngành này, xin đề cập chọn hướng tiếp cận từ góc độ đánh giá quá trình hình thành các cơ sở pháp lý làm nền tảng cho việc xác định “Mối quan hệ giữa quy hoạch đô thị với kinh tế đô thị tại Việt Nam qua kinh nghiệm quản lý phát triển TP.HCM”.
 • Một số vấn đề về xây dựng chính quyền đô thị ở Việt Nam

  Một số vấn đề về xây dựng chính quyền đô thị ở Việt Nam

  15.05.2017 ACVN Office
  Đổi mới mô hình tổ chức và hoạt động của bộ máy nhà nước, xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân đã trở thành yêu cầu cấp thiết từ thực tiễn cuộc sống, đặc biệt trong quá trình đẩy mạnh sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế ở nước ta hiện nay.
 • Phát triển đô thị vệ tinh cho Hà Nội: Giảm chênh lệch trong phát triển đô thị

  Phát triển đô thị vệ tinh cho Hà Nội: Giảm chênh lệch trong phát triển đô thị

  12.02.2017 ACVN Office
  Nhận diện các cơ hội và thách thức trong việc phát triển các đô thị vệ tinh, từ đó đề xuất được các giải pháp thúc đẩy thu hút các nguồn lực phát triển đô thị vệ tinh, tạo khâu đột phá của Thủ đô trong giai đoạn tới là mục tiêu của Hội thảo “Cơ hội và giải pháp thúc đẩy phát triển đô thị vệ tinh TP Hà Nội” do UBND TP Hà Nội tổ chức hôm 23/12.
 • Vai trò của nhà cao tầng trong phát triển đô thị bền vững tại Việt Nam

  Vai trò của nhà cao tầng trong phát triển đô thị bền vững tại Việt Nam

  06.02.2017 ACVN Office
  Trong các đô thị hiện đại không thể thiếu hình ảnh của các tòa nhà cao tầng.Có thể nói các tòa nhà cao tầng và đô thị có mối quan hệ mật thiết với nhau. Nhiều người cho rằng nhà cao tầng có tác động tích cực về môi trường đô thị như là tăng hiệu quả sử dụng đất, giảm lưu lượng giao thông và lượng khí thải carbon dioxide… Nhưng thực sự có phải vậy không?Làm sao để nhà cao tầng có thể đóng góp hiệu quả cho các thành phố bền vững hơn? Đó là những câu hỏi còn đang để ngỏ dành cho các nhà hoạch định chính sách, chủ đầu tư và các KTS…
 • Sự đồng hóa & bản sắc – Bài toán trong thiết kế đô thị

  Sự đồng hóa & bản sắc – Bài toán trong thiết kế đô thị

  06.02.2017 ACVN Office
  Công nghiệp hoá – Hiện đại hoá là quá trình mà mọi quốc gia đều trải qua khi chuyển mình từ một xã hội truyền thống sang hiện đại. Xây dựng và phát triển đô thị là một trong những việc không thể thiếu đóng góp vào quá trình ấy.Tuy nhiên, trong bối cảnh như vậy, thách thức rất lớn đặt ra cho các nhà thiết kế và quy hoạch đô thị là vừa giữ được hồn cốt, bản sắc dân tộc nhưng vừa có được hơi thở của thời đại.
 • Một số ý kiến về phát triển bền vững

  Một số ý kiến về phát triển bền vững

  09.11.2015 ACVN Office
  TS. Nguyễn Văn Khôi - Chủ tịch Hiệp hội Phát triển đô thị bền vững là một tiêu chí quan trọng cho các đô thị phát triển trong thời đại ngày nay. Phát triển bền vững. Hiện nay, quan điểm phát triển bền vững đang có xu hướng phổ biến trên thế giới. Phương pháp luận nghiên cứu về vấn đề này đ&o ...
 • Hiệp hội các Đô thị Việt Nam - Sự hội tụ và liên kết để cùng phát triển

  Hiệp hội các Đô thị Việt Nam - Sự hội tụ và liên kết để cùng phát triển

  09.11.2015 ACVN Office
  CVCC  Ngô Thị Tám - Tổng thư ký                                           Hiệp hội các đô thị Việt Nam ( tên viết tắt tiếng Anh là ACVN) là tổ chức xã hội tự nguyện của các đô thị Việt Nam- Được hội tụ và liên kết xuất phát t ...

Video

Video

Ấn phẩm

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố Hà Nội, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn@fpt.vn | www.acvn.vn