Chuyến công tác của đại diện đối tác Canada – TP Edmonton, TP Rossland tới TP Cần Thơ, Cao Lãnh

24.01.2018 công tác vien
Từ ngày 14 đến 19 tháng 01 năm 2018, ông Marten Kruysse và ông Gary Klassen - đại diện của hai thành phố đối tác Canada đã đến làm việc với TP Cao Lãnh và TP Cần Thơ trong khuôn khổ hoạt động của Dự án điểm về Phát triển kinh tế vùng và thương mại hợp tác giữa TP Edmonton, TP Rossland và TP Cao Lãnh, TP Cần Thơ trong chương trình PMI LED.

Trong các cuộc làm việc, đại diện đối tác Canada đã phối hợp với TP Cao Lãnh xác định các ưu tiên và cách tiếp cận phát triển hợp tác vùng trong việc hoàn thiện dự án hợp tác đối tác phát triển kinh tế - thương mại giữa các thành phố Canada và Việt nam; huy động sự hỗ trợ của TP Cần Thơ trong liên kết vùng và nâng cao năng lực cho các đô thị vùng đồng bằng sông Cửu Long. Các hoạt động chính trong dự án hợp tác đối tác phát triển kinh tế - thương mại giai đoạn 2018 – 2020 giữa hai thành phố Canada và Việt nam đã được xác định. Các đối tác cũng đã chia sẻ kinh nghiệm của đối tác Canada về các lĩnh vực liên quan. Các bước tiếp cho các hoạt động hợp tác năm 2018 đã được thảo luận và xác định.

Sau chuyến công tác, đối tác Canada đã soạn thảo báo cáo về kết quả chuyến công tác. Báo cáo đã được chia sẻ với TP Cao Lãnh và TP Cần Thơ để có bước tiếp theo cho dự án.

Nguyễn Thị Phương Thảo

Điều phối viên Chương trình PMI LED tại Việt Nam

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố Hà Nội, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn@fpt.vn | www.acvn.vn