Chương trình hợp tác vì Quản trị địa phương dân chủ ở Đông Nam Á (DELGOSEA)

07.11.2015 ACVN Office

ACVN là một đối tác của dự án EU “Chương trình hợp tác vì Quản trị địa phương dân chủ ở Đông Nam Á (DELGOSEA)”. DELGOSEA là một mạng lưới các chính quyền địa phương liên quốc gia, các chủ thể ngoài nhà nước, hiệp hội chính quyền địa phương, học viện và xã hội dân sự nhằm thúc đẩy và trao đổi các mô hình thực tiễn tốt về quản trị địa phương ở Đông Nam Á. Để biết thông tin chi tiết về DELGOSEA, các đối tác, hoạt động và thực tiễn tốt, hãy truy cập trang web 

www.delgosea.eu

 

Video

Video

Video

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn.vp@gmail.com | www.acvn.vn