Dự thảo Đề cương Khung định hướng xây dựng và nhiệm vụ lập quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050

09.10.2019 ACVN Office

Bộ xây dựng gửi Công văn số: 363/CV-BXD tới Hiệp hội các đô thị Việt Nam, thành viên hội đồng thẩm định Quy hoạch đô thị - nông thôn quốc gia về việc góp ý dự thảo Đề cương Khung định hướng xây dựng và nhiệm vụ lập Quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 

Xem chi tiết file đính kèm tại đây: https://drive.google.com/open?id=165UICsj0cdh_BGkq-HfNs9vM9RNj3Okn

 

Video

Video

Ấn phẩm


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố Hà Nội, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn@fpt.vn | www.acvn.vn