Chương trình/Dự án sắp tới

05.11.2015 ACVN Office
Chương trình/Dự án sắp tới

Đề xuất Chương trình hỗ trợ về Đất đai, Dịch vụ cho cộng đồng người nghèo đô thị tại Việt Nam

Thời gian: 2010 – 2012

Mục tiêu

Hỗ trợ tích cực cho cộng đồng nghèo đô thị thông qua việc thực hiện tốt quản lý nhà nước tại các đô thị Việt Nam

 


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố Hà Nội, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn@fpt.vn | www.acvn.vn