Chương trình/Dự án sắp tới

05.11.2015 ACVN Office
Chương trình/Dự án sắp tới

Đề xuất Chương trình hỗ trợ về Đất đai, Dịch vụ cho cộng đồng người nghèo đô thị tại Việt Nam

Thời gian: 2010 – 2012

Mục tiêu

Hỗ trợ tích cực cho cộng đồng nghèo đô thị thông qua việc thực hiện tốt quản lý nhà nước tại các đô thị Việt Nam

 

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố Hà Nội, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn@fpt.vn | www.acvn.vn