Cuộc họp mạng lưới DELGOSEA Việt Nam

10.05.2016 ACVN Office
DELGOSEA - Mạng lưới Quản trị địa phương ở Đông Nam Á đã tồn tại kể từ năm 2010. Mạng lưới này bắt đầu khi một dự án được EU đồng tài trợ được phát triển bởi Viện Konrad-Adenauer-Stiftung (KAS) của CHLB Đức, Quỹ Phát triển chính quyền địa phương (LOGODEF) ở Philippines, Hiệp hội Thành phố và Chính quyền địa phương khu vực châu Á và Thái Bình Dương (UCLG-ASPAC) và Hiệp hội Chính quyền Hoàng gia Indonesia (APKASI), Học viện Môi trường Thái Lan (TEI), Hiệp hội các đô thị Việt Nam (ACVN) và Liên hiệp các xã quốc gia/Sangkrats của Vương quốc Campuchia (NLC/S).

Kể từ năm 2013, trong giai đoạn hai, mạng lưới đã bắt đầu mở rộng tới nhiều quốc gia ở ASEAN hơn, với mục tiêu là có thành viên đến từ tất cả 10 quốc gia ASEAN. Thẩm quyền của DELGOSEA cũng đã mở rộng: mạng lưới đang nỗ lực để được ASEAN công nhận và bằng cách tác động đến việc hoạch định chính sách của ASEAN về quản trị địa phương. Hội đồng Mạng lưới DELGOSEA đã được thành lập với tư cách là một cơ quan điều hành mạng lưới, đại diện cho Mạng lưới đàm phán với ASEAN và các cơ quan khác.

Trên tinh thần đó, ngày 25 tháng 2 năm 2016, Hiệp hội các đô thị Việt Nam (ACVN) đã tổ chức cuộc họp mạng lưới DELGOSEA Việt Nam với sự tham gia của các bên liên quan như Vụ Chính quyền địa phương - Bộ Nội vụ, Cục Phát triển đô thị - Bộ Xây dựng, Học viện Cán bộ quản lý xây dựng và đô thị (AMC), UN-Habitat Việt Nam, Học viện Hành chính quốc gia, Trường Đại học quốc gia Hà Nội. Tại cuộc họp này, các bên tham gia đã nhất trí với việc thành lập Ban điều phối mạng lưới DELGOSEA Việt Nam. Các bên tham gia đã thảo luận đóng góp và nhất trí với Kế hoạch hoạt động năm 2016 của Mạng lưới DELGOSEA Việt Nam. Kế hoạch hoạt động này sẽ được triển khai sớm.

 

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn.vp@gmail.com | www.acvn.vn