Đề nghị đề xuất danh mục các đô thị tham gia mạng lưới các đô thị bền vững ASEAN

02.01.2020 ACVN Office

Bộ kế hoạch và đầu tư gửi công văn số: 9480/BKHĐT-KCHTĐT về việc đề nghị đề xuất danh mục các đô thị tham gia mạng lưới các đô thị bền vững ASEAN.

Xem chi tiết file đính kèm tại đây: 

1/ Công văn Bộ kế hoạch và đầu tư: http://acvn.vn/image/data/tin tức 2019/CV 9480.BKH-T de nghi de xuat do thi tham gia mang luoi do thi ben vung ASEAN.pdf

2/ Mẫu quan tâm kèm theo: http://acvn.vn/image/data/tin tức 2019/Mau quan tam kem theo CV 9480.BKH-T (TA).pdf

3/ Công văn Hiệp hội các đô thị Việt Nam: http://acvn.vn/image/data/tin tức 2019/CV 94.HH ve de nghi de xuat tham gia mang luoi do thi ben vung.pdf

4/ Mẫu đơn bày tỏ quan tâm: http://acvn.vn/image/data/tin tức 2019/Mau Don bay to quan tam (kem theo CV 9480.BKH-T)-đã chuyển đổi.pdf

 

Video

Video

Video

Video

Video


ACVN | Hiệp hội các đô thị Việt Nam
Tầng 6, Cung Trí thức thành phố, số 1 phố Tôn Thất Thuyết, phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội.

Điện thoại: +84 (24) 37629571 | Fax: +84 (24) 37624884
Email: acvn.vp@gmail.com | www.acvn.vn